Kursus i sjælesorg

Pris: 8.749 kr.

15. - 28. marts 2025

Max 24 deltagere

Livet under pres – og under nåde

Det moderne menneske bliver mødt med utallige krav og påbud i et samfund i et stadigt højere tempo, hvor det forventes af os, at vi stræber efter at være den bedste udgave af os selv. Alle aldersgrupper bliver påvirket. De unge skal hurtigt igennem uddannelsessystemet med gode resultater, familierne skal få livet til at nå sammen på midten med arbejdsliv og hjemmeboende børn, seniorerne drømmer om et liv med mere tid og plads, men hvordan gør man det i praksis?

Det øgede pres kommer såvel inde fra os selv som fra det omgivende samfund, og statistikkerne viser, at stadig flere kæmper med stress, angst og depression. 

På Børkop Højskoles kursus i sjælesorg 2025 vil vi sammen undersøge, hvad det pressede liv indebærer, og hvordan værdier, redskaber og ressourcer kan være med til at lette presset for den enkelte. Uden at tage ansvaret fra individet, vil vi sætte fokus på, at vi ikke er alene i livet. Vi må løfte blikket og se hinanden i øjnene under den samme himmel. Kristne har op gennem tiden brugt mangfoldige redskaber som skriftemål, bøn og meditation til at møde tilgivelse og fred hos Jesus og hente kræfter til livet, som vi møder det. Vi vil arbejde indgående med, hvad det betyder for det sjælesørgeriske møde, at vi som sjælesørgere er begrænsede, mens Gud altid har alle muligheder åbne. Vi vil øve os i at mødes nådigt som pressede mennesker, så vi oplever os mødt, og vi vil sammen deltage i selvforglemmende aktiviteter på den gode måde. På kurset vil vi kaste et kritisk blik på såvel påbuds-kulturen som kravet om selvoptimering og i stedet øve os i at møde det utilstrækkelige, fejlende og pressede menneske med nåde, fællesskab og omsorg.

Se detaljeret program her

Medvirkende

Leif Andersen

Mødet med det pressede menneske

Det er SÅ fint at have et glædeligt budskab at komme med. Herligt! Men hvis der er så megen støj på linjen, at det ikke kan komme frem, hjælper det jo ikke noget. Og i sjælesorgen møder vi for tiden mennesker, der er pressede af problemer, vi ikke har lært så meget om: nye udgaver af angst, nye udgaver af skam, nye udgaver af tvivl. De temaer skal vi måske endda selv hjælpe andre med at sætte ord på, så de kan komme igennem støjen. Det kan vi kun, hvis vi selv er fortrolige med dem.

Lektor og pastor emeritus Leif Andersen

Krista Korsholm Bojesen

Det nådesløse samfund – og at bringe nåden til det og os selv

Som psykolog arbejder Krista Korsholm med skam og vigtigheden af nåden. Hun fortæller, hvordan det har været en kæmpe øjenåbner, at så mange mennesker helt uden tro eller tilknytning til kirke reagerer helt instinktivt på at have brug for nåde. Med sit motto “nåde på” taler hun nåde ind i livet helt konkret gennem sit arbejde – især via sin Instagramkonto skamfrizone med næsten 20.000 følgere. 

Undervisningen vil udbrede, hvorfor vores samfund er blevet så nådesløst og presset, og hvordan vi kan bruge nåden helt konkret. Både hos os selv og med dem, vi møder. For i modsætning til pyt anerkender nåden, at vi kommer til kort – samtidig med at den fastholder vores værdi og værdighed.

Psykolog og skamekspert Krista Korsholm Bojesen

Irene Aarestrup

Når livet gør, at vi mister fodfæste

Menneskelivet er en mangfoldig størrelse. Det opleves heldigvis ofte som en stor gave, men kan også opleves som en stor opgave. En opgave, der til tider kan være meget overvældende.

Vi skal bruge dagen på at tale om, hvad pres og belastninger gør ved os mennesker. Både de belastninger som en hel del af os møder gennem livet, men også de særlige traumatiske hændelser, som kan føre os ud i akutte kriser, og hvor vi oplever, at vi mister fodfæste.

Hvad skal vi være opmærksomme på som sjælesørgere, og hvordan hjælper vi bedst?

Psykolog Irene Aarestrup

Frank Risbjerg Kristensen

Åndelig og menneskelig omsorg – hånd i hånd

I det sjælesørgeriske rum har vi brug for forskellige værktøjer i vores sjælesørgeriske værktøjskasse. Vi skal tage hånd om det hele menneske, og nogle af vore vigtigste værktøjer er den tros- og livshjælp, som Gud har givet os at bruge og øse af sjælesørgerisk (bibelens ord, skriftemålet, bønnen m.v.). Vi skal se på, hvornår det er godt og givende at bringe Guds konkrete ord og værktøjer i spil sammen med de andre redskaber, og hvordan vi gør det.

Teolog og terapeut Frank Risbjerg Kristensen

Dina Dánialsdóttir

Korworkshop

Glæd dig til at opleve Dinas smittende energi, når hun for en aften skaber et stort kor af højskoleelever og sjælesorgskursister! Med udgangspunkt i sange, der handler om livet under pres og under nåde, vil Dina inddrage alle slags sangstemmer i en fælles oplevelse, hvor begejstring, samarbejde og fællesskab får lov til at fylde.

Dina Dánialsdóttir er frontkvinde i Northern Assembly, musik coach med speciale i lovsang og workshopholder i bl.a. sang, kor og performance

Foto: Emil Nørgaard

Søren Thomsen

Et forsvar for livsmodet 

”At destruere alt, det kan man nu perfekt; at komponere, ja, det må den næste slægt.” Sådan skrev N.F.S. Grundtvig for næsten 200 år siden, men ordene er i dag mere relevante end nogensinde før. For årtiers fokus på frigørelse af individet og opgør med de store og normgivende fortællinger har afkoblet os fra historien som en alment dannende fortælling at forstå sig selv ud fra. Klimadebattens kriseretorik taler om destrueringen af naturens velbefindende og tegner dommedagslignende scenarier for fremtiden. Alligevel gøres netop ungdommen, den næste slægt, til spydspidser i kampen for at redde fremtiden og bygge et nyt og mere bæredygtigt samfund.

Men at lægge ansvaret for fremtiden i ungdommens hænder er at pålægge de opvoksende generationer et pres, som mennesket ikke er i stand til at bære. Det er dømt til at gå galt.

Hvis livsmodet skal bevares i krisernes tid, må vi derfor genopdage den universelle og aflastende fortælling om mennesket som et sammenvæv af støv og ånd, muligheder og begrænsninger i en verden udspændt mellem frygt og håb.

Cand.theol. og debatbogsforfatter Søren Thomsen

Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Kursusledere

Karla Lind Brixen

Højskolelærer og kursusleder

Sprint Korsholm

Undervisningskonsulent i Indre Mission, præst og kursusleder

Undervisningskonsulent i Indre Mission Sprint Korsholm og højskolelærer Karla Lind Brixen er kursusledere og vil følge op på de forskellige oplæg undervejs. De bidrager desuden selv med undervisning i:

Livshistorier, mødesteder og bøn:

Vi mennesker er meget forskellige, og samtidig har vi rigtig meget til fælles. Der er sat en hel undervisningsdag af til at skrive din egen livshistorie for at blive mere bevidst om, hvordan du med fordel kan bruge dine erfaringer og stærke og svage sider i sjælesorgen. Vi skal arbejde med, hvordan vi som sjælesørgere kan øve os i at møde konfidenterne der, hvor de er, så de oplever sig mødt og anerkendt. Hvordan vi kan styrke andre mennesker i at forvalte og få mod på livet med de muligheder og begrænsninger, som de hver især har. Vi vil også stille skarpt på bønnens kraft i sjælesorgen, og hvordan vi kan bruge bøn til Gud aktivt, når vi selv kommer til kort.

Højskolelærer og kursusleder Karla Lind Brixen

Samtaleteknik

Den fortrolige samtale er ligesom med skak: man kan hurtigt lære grundreglerne, og resten af livet kan man øve sig og hele tiden opleve nye situationer. Vi skal se på nogle vigtige grundregler og samtidig prøve at sætte det ind i konkrete eksempler – forhåbentlig eksempler, som kursisterne (i anonymiseret form) kommer med! Vi skal også nå at formulere hver vores egen lille “Mezuzah”: en kort bøn, man kan bede indeni sig selv, når man begynder på en fortrolig samtale – og gentage undervejs, når man har brug for det.

Undervisningskonsulent, præst og kursusleder Sprint Aagaard Korsholm

Sjælesorg og psykiske lidelser

Hvad er “psykiske lidelser”? Vi skal ikke igennem alle WHO ICD-10, kap Vs definitioner 🙂, men se på nogle typiske træk, der kan hjælpe os til som sjælesørgere at fornemme, om konfidenten muligvis har en psykisk lidelse. Vi skal se på, hvordan man kan hjælpe vedkommende til at turde opsøge faglig hjælp, og hvordan vi kan støtte, mens vedkommende modtager professionel behandling. Og vi skal se på hvordan psyke og tro laver både samspil og modspil i os.

Undervisningskonsulent, præst og kursusleder Sprint Aagaard Korsholm (med en DF60.3 ish – diagnose)

Andre programpunkter

Morgenbånd og stilletid

Hver morgen begynder vi med højskolesang, refleksion og ro til at møde dagen. Alle hverdagseftermiddage mellem undervisning og aftensmad er der indlagt to timers stilletid i programmet, hvor der er mulighed for at fordøje dagens indtryk, motionere eller fordybe sig i sit eget tempo.

Motion eller craft

Du skal på forhånd vælge mellem craft og motion. Til gengæld lover vi rig mulighed for at udfolde dig kreativt eller få sved på panden sammen med to af højskolens faste lærere.

Christfulness eller kirkeyoga

Du skal på forhånd vælge mellem christfulness og kirkeyoga. Vi lover til gengæld en oplevelse med afspænding i sind og krop, trygt guidet af to kristne mennesker med solid erfaring med at kombinere sind, krop og kristen tro. Hverken i kirkeyoga eller christfulness bruges religiøse elementer fra buddhisme, hinduisme eller New Age. Formålet med øvelserne er at stille skarpt på frelsen, praktisere Guds nærvær og lade os fylde af Helligånden.

Praktiske oplysninger

Prisen forudsætter deltagelse i hele kurset med overnatning på skolen (bortset fra weekenden d. 21.-23. marts, hvor der ingen undervisning er).

Ankomst og afrejse

Kurset begynder lørdag d. 15. marts 2025 og slutter igen fredag d. 28. marts. Der er ingen undervisning i weekenden fra fredag d. 21. marts om aftenen til søndag d. 23. marts.

Indkvartering

Du indkvarteres på skolens kollegium på enkeltværelse evt. sammen med en ægtefælle. Oplys i tilmelding, hvis du ønsker at bo i stueplan.

Kost og diæt

Har du behov for diæt, bedes det oplyst ved tilmelding.

50-års Jubilæumskursus

50-års Jubilæumskursus

"En “once in a lifetime” mulighed for at genopleve dit bibelskoleophold eller komme på det bibelskoleophold, du ikke fik som ung."

Pris: 5.000 kr.

22. - 28. juni

Max 70 deltagere

Seniorhøjskole

Tema: Herren er min styrke og min lovsang

Tema: Herren er min styrke og min lovsang

Pris: 4.200 kr.

26. august - 01. september

Max 64 deltagere

MÆRK (Krea-bibelkursus)

Pris: 4.300 kr.

29. juni - 05. juli

Max 50 deltagere

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.