Modul 2: Eventyr

I modul 2 skal vi på eventyr. Vi vil bruge de redskaber og handle på den inspiration, vi har fået med fra modul 1. Måske vil du fordybe dig maksimalt i det kreative. Måske vil du tilegne dig al den bibelkundskab, du kan. Måske vil du arbejde intenst med, hvordan tjeneste for Gud ser ud i dit liv. Måske vil du bruge din krop og udforske et aktivt liv med Gud og andre mennesker. Du lægger selv dit spor ud for, hvordan du fokuserer og hvilken vej du går inden for de rammer, undervisningen og fritiden giver.

Plads til at prøve

“Børkop Højskole er et sted med højt til loftet. Det er et sted med plads til udvikling. Et sted med plads til at afprøve ting. Vi er en broget flok, som er her for at lære Jesus bedre at kende.”

Jacob Lerche Nygaard, elev E19

I modul 2 er en del af undervisningen fælles med Lovsangsskolen.

Fællesfag i modul 2

Jesus i GT

I Det Gamle Testamente fylder den profetiske forkyndelse en stor del. Den giver os et indblik i Guds folks relation til Gud. Men samtidig rummer den en fortløbende åbenbaring af Guds frelsesplan, som omfatter hele verden og kulminerer i Jesu fødsel – men rækker langt ud over den, helt til Guds nyskabelse af himmel og jord og frembruddet af den nye verden.

Active Living

At være rask og sund handler også om at leve i pagt med den måde, Gud har skabt os på. Dette vil vi udforske ud fra nye forskningsresultater, som peger på betydningen af Kost, Rygning, Alkohol og Motion i forhold til fysisk sundhed og Kompetence, Relation, Accept og Mestring i forhold til mental sundhed. 9×2 lektioner for alle.

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet skiller sig meget ud fra de tre andre evangelier. Johannes havde en helt særlig og meget personlig relation til Jesus. Det er som om, han har forstået Jesus på en dyb måde. Han refererer ikke kun, hvad der er sket, men udfolder betydningen af det skete. Han lader os komme tæt på Jesus som underviser. Og han inviterer os til en personlig vandring med Jesus, som han selv vandrede med ham gennem 3 år fysisk og åndeligt resten af sit lange liv.

Dåb og nadver

Kirkens to sakramenter – kalder vi dem i den lutherske gren af Guds kirke – er centrale elementer i den kristne tro og praksis. Samtidig er de genstand for debat og uenighed mellem kristne trosretninger. Vi skal arbejde med hvordan den lutherske tradition forstår Jesu og apostlenes udsagn om dåb og nadver – og lade os udfordre af andre trosretningers syn.

Gudstjeneste

Gudstjenesten er et omdrejningspunkt for den kristnes liv med Gud. Her mødes kristne om bøn, bekendelse, lovsang, forkyndelse, nadver og dåb. Gennem faget vil vi både arbejde med at forstå gudstjenesten – der har rødder helt tilbage til Bibelen – og selv arbejde med at udvikle og bidrage til gudstjenester af forskellig slags i løbet af foråret.

Etik

Hvad er Guds vilje med dit liv og hvad er rigtigt og forkert? Der bliver sat fokus på Guds vejledning ift. relevante områder, som du er med til at vælge. Det kan f.eks. være genmanipulation, abort, dødshjælp, penge eller menneskesyn.

Kulturforståelse

Den, der ligner mig mindst, kan lære mig mest. Som forberedelse til studieturen til Etiopien vil vi arbejde med kulturelle forskelle og derigennem åbne os mod en verden af perspektivering og hjælp til af forholde os til vores egne overbevisninger og vores adfærd. Dette er noget, vi kan bruge i hele vores liv sammen med andre.

Apostlenes Gerninger

Vi følger “opstandelsesbølgen fra Jerusalem” igennem Apostlenes Gerninger. Vi ser nye sider af evangeliet og erfarer, hvordan det bryder grænser på sin vej ud i “alverden”. Du vil blive inspireret af de første kristne og se, hvordan Helligånden bruger mennesker til at nå andre mennesker. Vi skal lære noget om Guds frelsesplan og missionsstrategi – dengang og nu, for også derigennem at få syn for, hvordan Gud også i dag arbejder gennem os.

Teambuilding

En dag med masser af fællesskab, teambuilding, sjove aktiviteter og øvelser, der bringer dig ud til grænserne og ind i relationerne på en stærk og fornyet måde.

Påsketemadage

En kreativ og bibelnær vandring ind i påskens budskab med hele kroppen.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 2

MTB

Du kommer til at modtage basal introduktion til mountainbike, hvorefter du udfordres af de danske skove og vegetationer. Navigation bliver her en integreret del. Introduktion til GPS-navigation, kortlæsning og sporløs færden, er derfor selvskrevet.

Nådegaver

I dette fag vil vi gå på opdagelse i, hvad Det Nye Testamente lærer os om nådegaver, hvad nådegaveudrustning betyder for vores tjeneste, og hvilke nådegaver vi hver især er udrustet med.

Parforhold, køn og seksualitet

At få et parforhold til at fungere kræver dedikation, samarbejde og flere forskellige kompetencer. I dette fag undersøger vi, hvordan et sundt parforhold ser ud. Vi vil lave øvelser, som styrker kommunikation og konflikthåndtering. Vi vil arbejde med forskellige syn på parforhold, med kærlighedssprog og seksualitet. Du kan vælge faget, uanset om du er single eller i et forhold.

Bøn med troens stier

Bøn er samtale med Gud, og den kan have mange former og lokationer. Få ny inspiration til dit bønsliv af de ni trosstier, som vi arbejder med gennem hele foråret. En fantastisk måde at åbne for kommunikationen med Gud i stor mangfoldighed.

På opdagelse i NT

Det tager mange år at fordybe sig i alle 27 skrifter i Det Nye Testamente. Men dem, vi ikke kommer omkring i de andre fællesfag, får du en introduktion til i dette fag. Det giver mulighed for at fordybe sig på egen hånd senere. Desuden vil der blive mulighed for at dykke ned i de skrifter og temaer, som holdet ønsker at prioritere.

Design

Hvordan ser kreativitet ud, når det sigter mod brug og funktion? Hvordan forene kreativitet, æstetik og funktionalitet? Disse spørgsmål vil vi arbejde med i Design. Det kan være alt fra design af tasker opbevaringskasser til lysestager. Så synes du, hjemmelavet er godt så vælg Design.

Kristne subkulturer

Vi stiller skarpt på de kristne normer og værdier, der kommer til udtryk på Børkop Højskole, og de kristne traditioner, der ligger bag vækkelsesbevægelserne fra 1800-tallet, som Indre Mission er en del af. Vi vil diskutere, om/hvordan vi selv har mødt denne kultur. Vi vil også forberede et interview og tage på feltarbejde i en anden kristen subkultur, fordi mødet med kristne, der prioriterer anderledes, udvider og skærper vores forståelse for, hvor vi selv står.

Online-teologi

Med et enkelt klik har du adgang til forkyndelse, lovsange og åndeligt indhold fra hele verdenen. Du kan høre prædiken fra Californien og se et bibelstudie fra New Zealand. Det er en fantastisk mulighed og et stort ansvar, som kalder på eftertanke. Vi vil lytte til og drøfte konkrete eksempler på online forkyndelse og undersøge, hvordan vi på bibelsk og luthersk grund kan bedømme de forskellige teologier og udtryk, der møder os online.

Create a tale

Skab en fortælling med det, du laver, hvad enten det er billeder, keramik eller gips. Vi sætter fokus på kreativitet som et sprog, man kan kommunikere igennem.  Vi arbejder undersøgende og eksperimenterende, så alle kan være med.

Sjælesorg

Sjælesorg handler om at være til stede i en andens liv som menneske og som kristen. Både som medmenneske og som medkristen. Hvis det skal lykkes, må man samtidig kende sig selv, sine egne begrænsninger og sine styrker. I faget vil du få en introduktion til sjælesorg som disciplin, og vi vil også gennem forskellige øvelser øve os i at være til stede i andres liv med empati og med det håb, vi har i troen på Jesus Kristus.

Trosforsvar

Dette valgfag klæder dig på til mødet med mennesker, som stiller sig kritisk over for din tro. Du vil få værktøjer, så du kan give relevante svar, når der stilles kritiske spørgsmål. Samtidig vil du blive introduceret til væsentlige argumenter for kristendommens troværdighed.

Mellem givertjeneste og Zalando

Hvordan skal jeg forholde mig til min økonomi? Er det ”rigtigste”, at jeg lever nøjsomt og giver meget til velgørenhed og i så fald, hvad gør jeg så af mit materialistiske hjerte? Har jeg ikke ret til et fedt køkken som kristen? Og hvordan overhovedet styre min økonomi?

Bibelsk lederskab

I dette fag går vi på opdagelse i, hvordan lederskab ser ud i Bibelen, og hvad vi kan lære af de bibelske ledere. Men vi lader os også inspirere af moderne ledelsesteori fra Stephen Covey til Bent Jakobsen.

Træklatring

Faget sætter fokus på kroppen som Guds skaberværk, ved at udforske kroppens styrke, fysik og balanceevne. Du får viden og kendskab til disse igennem introduktioner og klatringsøvelser i sværhedsgrad tilpasset til dig.

Elsk Børkop

Vi vil skabe kontakter til indbyggere i Børkop, der kan trænge til en hjælpende hånd. Det kunne være i børnehaver, i ældreboliger, på plejehjem, hos udsatte familier eller blandt nydanskere. Vi vil øve os i at identificere behov i lokalsamfundet, møde mennesker, hvor de er, og respektfuldt vise næstekærlighed i praksis. En uge i diakoniens tegn.

Kultur og kommunikation

Gennem dette forløb får du mulighed for at forberede forkyndelse og dele det med andre. Det kan være mundtligt eller med andre virkemidler. Der indgår to forkyndelsesaftner i forløbet.

NB: Opdateret 28.10.2022 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.