Modul 2: Eventyr

I modul 2 skal vi på eventyr. Vi vil bruge de redskaber og handle på den inspiration, vi har fået med fra modul 1. Måske vil du fordybe dig maksimalt i det kreative. Måske vil du tilegne dig al den bibelkundskab, du kan. Måske vil du arbejde intenst med, hvordan tjeneste for Gud ser ud i dit liv. Måske vil du bruge din krop og udforske et aktivt liv med Gud og andre mennesker. Du lægger selv dit spor ud for, hvordan du fokuserer og hvilken vej du går inden for de rammer, undervisningen og fritiden giver.

Plads til at prøve

“Børkop Højskole er et sted med højt til loftet. Det er et sted med plads til udvikling. Et sted med plads til at afprøve ting. Vi er en broget flok, som er her for at lære Jesus bedre at kende.”

Jacob Lerche Nygaard, elev E19

I modul 2 er en del af undervisningen fælles med Lovsangsskolen.

Fællesfag i modul 2

Jesus i GT

Hele bibelen handler om Jesus! Derfor vil vi gå på jagt efter ham i det gamle testamente. Vi skal se på de forventninger der er til den kommende frelser og vi skal se på hvordan den store historie brolægger den vej Jesus han går på gennem sit liv, sin død og sin opstandelse.

Active Living II

Gud vil os og har skabt en verden, der byder på en fantastisk mængde af eventyr. Vi skal derfor prøve kræfter med en række spændende aktiviteter. Timerne vil ofte starte ud med et teoretisk oplæg; disse kunne handle om: syv gode vaner, KRAM (Kost, rygning, alkohol, motion), sund træning, fællesskab, leg, retræte.

Herefter vil vi gerne have noget sved på panden og ud på eventyr. Det kunne være svedhytter, skydning, geocaching, trailrun, gamle nordiske lege, discgolf, undervandsjagt, sjov i hallen.

Bibellæsning – E100

Gennem læsning af de vigtigste 100 tekster i Bibelen vil vi i løbet af foråret få et billede af Bibelens røde tråd. Forløbet giver mulighed for at vælge mellem forskellige bibeloversættelser og du kan enten vælge at læse eller at lytte dig gennem bibelafsnittene.

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet skiller sig meget ud fra de tre andre evangelier. Johannes havde en helt særlig og meget personlig relation til Jesus. Det er, som om han har forstået Jesus på en særlig dyb måde. Han refererer ikke kun, hvad der er sket, men udfolder betydningen af det skete. Han lader os komme tæt på Jesus som underviser og som samtalepartner. Og han inviterer os til en personlig vandring med Jesus, som han selv vandrede med ham gennem 3 år fysisk og åndeligt resten af sit lange liv.

Kolossenserbrevet

Paulus skriver dette brev, mens han sidder i fængsel i Rom. I fængslet får han efterretninger om forskellige misforhold i menigheden. Paulus imødegår en usund blanding af filosofi, mysticisme og jødedom ved stærkt at forkynde Kristus og livet i Ham. Jesus er skaber og opretholder. Han er livet, og vi opfordres til at blive rodfæstet og leve i Ham. Vi får et indblik i Paulus’ eget bønsliv. Vi møder konkret advarsel mod falsk gudsdyrkelse og stærk opmuntring til at leve det gode liv ud. Det gælder også i forhold til ikke-troende – hvordan møder vi dem på den gode måde? Mange af de emner Paulus berører i brevet, har stor aktualitet for os i dag.

Etik

Hvad er Guds vilje med dit liv og hvad er rigtigt og forkert? Der bliver sat fokus på Guds vejledning ift. relevante områder, som du er med til at vælge. Det kan f.eks. være genmanipulation, abort, dødshjælp, penge eller menneskesyn.

Identitet

I modul 2 handler undervisningen i identitet om mødet med de andre. Dette møde giver dig uvurderlig indsigt i, hvem du selv er, og dermed hvordan du møder de andre i lyset af temaer som følelser, skam, sociale fællesskaber, sårbarhed og mod. Undervisningen er båret af at forstå sig selv ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

Påsketemadage

En kreativ og bibelnær vandring ind i påskens budskab med hele kroppen. Vi skal arbejde os ind i centrale påsketekster og måske lade tekstinspirationerne udfolde sig kreativt, musikalsk, i billeder og lyd eller i et skriveværksted, hvor du selv sætter ord på dine påsketanker. Temadagene slutter med en påskecafe, hvor vi lader os inspirere af hinandens påsketing og -tanker.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Dåb og nadver

Gudstjeneste

Gudstjenesten er et omdrejningspunkt for den kristnes liv med Gud. Her mødes kristne om bøn, bekendelse, lovsang, forkyndelse, nadver og dåb. Gennem faget vil vi både arbejde med at forstå gudstjenesten – der har rødder helt tilbage til Bibelen – og selv arbejde med at udvikle og bidrage til gudstjenester af forskellig slags i løbet af foråret.

Valgfag i modul 2

Bøn med troens stier

Bønnen er blevet kaldt den kristnes åndedræt. Her vil vi gerne fokusere på dette åndedræt. Ved at styrke opmærksomheden på, hvad bøn er, men først og fremmest ved at bede sammen og opdage forskellige tilgange til bøn og prøve dem af i praksis.

MTB

Vi vil i dette forløb tage et grundkursus i MTB, hvilket svarer til et kørekort i bil. Beviset lægger sig op ad DGI’s undervisning, og det vil være muligt at fortsætte i deres uddannelsesregi bagefter.

Undervisningen vil foregå på ”single tracks” i skovene ved Vejle, Fredericia og Kolding. Der kræves ingen forudsætninger, kurset er for alle uanset niveau. Udgangspunktet er at få cyklet en masse! Hvis du har lyst til at opleve Guds smukke natur og kroppens grænser på en MTB, så er det lige et forløb for dig!

Sjælesorg

Sjælesorg handler om at være til stede i en andens liv som menneske og kristen. Både som medmenneske og som medkristen. Hvis det skal lykkes, må man samtidig kende sig selv, sine egne begrænsninger og sine styrker. I faget vil du få en introduktion til sjælesorg som disciplin, og vi vil også gennem forskellige øvelser øve os i at være til stede i andres liv med empati og med det håb vi har i troen på Jesus Kristus.

Apostlenes gerninger

En forrygende bog i Det Nye Testamente, som beskriver de første kristnes oplevelser med Helligånden og budskabet om Jesus, der spredte sig som en steppebrand i det første århundrede. Samtidig ser vi glimt af Guds frelsesplan og missionsstrategi – den gang og nu, for også derigennem at få syn for, hvordan Gud også i dag arbejder gennem os.

Bushcraft

Mellem givertjeneste og zalando

Hvordan skal jeg forholde mig til min økonomi? Er det ”rigtigste”, at jeg lever nøjsomt og giver meget til velgørenhed og i så fald, hvad gør jeg så af mit materialistiske hjerte? Har jeg ikke ret til et fedt køkken som kristen? Og hvordan overhovedet styre min økonomi?

Vi taler om lykke, prioriteringer og ansvar og vi arbejder praktisk med budgetlægning og egne og andres erfaringer.

Målet er at blive bevidst om økonomi og valg samt at få redskaber til at føre den økonomi og de valg, man har taget, ud i livet.

Design

Hvordan ser kreativitet ud, når det sigter mod brug og funktion? Dette spørgsmål vil vi arbejde med i Design.

På opdagelse i Ny Testamente

Det tager mange år at fordybe sig i alle 27 skrifter i Det Nye Testamente. Men dem, vi ikke kommer omkring i de andre fællesfag, får du en introduktion til i dette fag. Det giver mulighed for at fordybe sig på egen hånd senere. Desuden vil der blive mulighed for at dykke ned i de skrifter og temaer, som holdet ønsker at prioritere. Vi får også mulighed for at afprøve forskellige måder at læse Bibelen på.

Trosforsvar

Dette valgfag klæder dig på til mødet med mennesker, som stiller sig kritisk over for din tro. Du vil få værktøjer, så du kan give relevante svar, når der stilles kritiske spørgsmål. Samtidig vil du blive introduceret til væsentlige argumenter for kristendommens troværdighed.

Online-teologi

Med et enkelt klik har du adgang til forkyndelse, lovsange og åndeligt indhold fra hele verdenen. Det er en god mulighed og en stor udfordring. I valgfaget online-teologi skal vi lytte til og drøfte konkrete eksempler på forkyndelse fra forskellige teologier og steder i verdenen. Vi skal på jagt efter gode forkyndere, og vi skal undersøge, hvordan man på bibelsk og luthersk grund kan vurdere, det man ser og hører online. Den evne til at bedømme teologi, som du lærer i dette fag, kan med fordel bruges i mange sammenhænge i fællesskaber og kirker.

Create a Tale

Valgfaget strækker sig over 4 uger. Du kan fortsætte din fordybelse i billedværkstedet fra modul 1 og arbejde mere selvstændigt på baggrund af tilegnede teknikker. Du kan også stå på her. Uanset vil du få et nyt sprog til at arbejde med og udtrykke indsigt og erkendelse.

Nådegaver

I dette fag vil vi gå på opdagelse i, hvad Det Nye Testamente lærer os om nådegaver, hvad nådegaveudrustning betyder for vores tjeneste, og hvilke nådegaver vi hver især er udrustet med.

Kristne subkulturer

Vi vil forsøge at kaste en kritisk såvel som kærligt blik på den såkaldte højrefløj i kirken ved at lave en kulturanalyse dels teoretisk og dels praktisk ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Vi vil også besøge en kristen subkultur, der har andre værdier og normer og være nysgerrige på, hvad der kendetegner et sundt kristent fællesskab.

Bibelsk lederskab

I dette fag går vi på opdagelse i, hvordan lederskab ser ud i Bibelen, og hvad vi kan lære af de bibelske ledere. Men vi lader os også inspirere af moderne ledelsesteori fra Stephen Covey til Bent Jakobsen.

Træklatring

Vi vil i dette forløb tage et grundkursus i træklatring, hvilket svarer til et kørekort i bil. Beviset udstedes af Dansk Træklatrerforening. Det vil være muligt at fortsætte i deres uddannelsesregi bagefter.

Undervisningen vil foregå i bøgeskovene ved Vejle, Fredericia og Kolding. Der kræves ingen forudsætninger, kurset er for alle uanset niveau; også dig med højdeskræk. Så hvis du har lyst at opleve Guds smukke natur og kroppens grænser på vej mod toppen af et træ, så er det lige et forløb for dig!

Når du har fået beviset, må du tage skolens udstyr og gå på opdagelse i områdets skove.

NB: Opdateret 10.01.2022 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.