Modul 3: Fordybelse

I modul 3 er det tid til at lande de mange indsigter og udsigter, som eventyret har bragt med sig. Men også tid til at omsætte indsigt og udsigt til handling. Du kan enten tage dig selv på retræte og vende dig indad, eller du kan tage ud med det gode budskab og berige andre unge gennem forkyndelse og undervisning.

Fred som kun Gud kan give

Gennem stilheden har jeg oplevet at blive flyttet fra tanker om perfektionisme, forventningspres og travlhed til at blive fyldt af en ro, en fred. Ikke hvilken som helst fred. En sjælefred, som kun Gud kan give, når jeg søger ham og giver ham plads i stilheden.

Mathilde Kruse Madsen, elev F18

Som i modul 1 kommer en del af undervisningen til at foregå på tværs af vores to kurser PASSION og Lovsangsskolen. Og der vil på en række temadage blive arbejdet tværfagligt.

Fællesfag i modul 3

Tværfaglige temadage

På en række temadage vil vi arbejde tværfagligt eller tematisk med vigtige emner for både troen og livet. Det er dage, som har overskrifterne:

  • Mission i Danmark
  • Helligånden
  • Foreningsmarked
  • Discipelskab
  • Guds ledelse
  • Korsteologi
  • Outdoor
  • Venskab
  • Lovsang

Bibellæsning – E100

Gennem læsning af de vigtigste 100 tekster i Bibelen vil vi i løbet af foråret få et billede af Bibelens røde tråd. Forløbet giver mulighed for at vælge mellem forskellige bibeloversættelser og du kan enten vælge at læse eller at lytte dig gennem bibelafsnittene.

Gudsbilleder

Troen er det fælles grundlag for alle kristne. Men hver især danner vi os billeder af Gud, som nogle gange kommer fra andre kilder end vi er os bevidst eller bekendt. Derfor vil vi arbejde med forskelle og ligheder mellem den Gud, der åbenbarer sig i Jesus og det billede, jeg har af Gud – og hvorfra jeg har det.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Identitet

Vores relationer er afgørende for, hvem vi er. I 3. modul vil identitetsundervisningen fokusere på, hvordan vi skaber, fastholder og udvikler gode og stærke relationer. Herunder inddrages også kønsidentitet og parforhold. Gennem undervisningen får du indsigt og redskaber til at finde din identitet ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

Samtidsanalyse

Vi vil sammen se på medier og nyheder og deres evne til at forme os og den verden, vi er en del af. Sammen vil vi blive bevidste forbrugere af medier, men også bevidste om, hvilken betydning vores samfundsengagement har for os selv, for kirken og den verden, vi er en del af. Med udgangspunkt i faglige inputs fra samfundsfagslæreren vil vi lade det stikke af i de retninger samtaler og undersøgelser fører os. Og så vil vi se på, hvordan man fører en god debat og hvorfor det er vigtigt for et demokrati.

Urhistorien

De første 11 kapitler i Bibelen beskriver ikke blot plottet for hele Bibelen og Guds historie med verden og os. De bidrager også med en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, hvor vi kommer fra og hvordan vi på et grundlæggende plan er blevet til dem, vi er.

Valgfag i modul 3

Elsk Børkop

Vi vil skabe kontakter til indbyggere i Børkop, der kan trænge til en hjælpende hånd. Det kunne være i børnehaver, i ældreboliger, på plejehjem, hos udsatte familier eller blandt nydanskere. Vi vil øve os i at identificere behov i lokalsamfundet, møde mennesker, hvor de er og respektfuldt vise næstekærlighed i praksis. Og hvis corona stadig sætter dagsordenen, vil vi arbejde med, hvordan vi viser næstekærlighed på afstand.

Johannesbrevene

Johannes er blevet kaldt “Kærlighedens apostel”. Og det til trods for, at han i sine skrifter stiller os over for et ultimativt enten-eller: Enten tilhører du lyset eller mørket, livet eller døden, kærligheden eller hadet, Gud eller Djævelen. Men måske er der netop noget befriende og kærligt i dette? Her bliver kristendom til mere end filosofi og livstydning. Det bliver et liv baseret på et valg.

Kajak

Gennem dette forløb får du mulighed for at tage kajakbevis. Der kræves ingen forkundskaber. Der oprettes tre hold med plads til 8-16 på hvert hold.

GO Creative

Din mulighed for at arbejde videre med idé-udvikling, kreativ tænkning, personligt udtryk, materialekendskab, teknikker, øvelser m.m. som kan være igangsættende for den enkelte og et godt grundlag for enhver kreativ proces. Det handler både om en konkret skabende handling og om redskaber til at tænke kreativt og skabende om og i livet.

Religiøsitet

Vi vil især have tre fokusområder: de såkaldte ny­re­li­giøse bevægelser, islam og bevægelser med kristne rødder. I er med til at udvælge nogle konkret eksempler. Det kan fx være: Scientology, healing, zoneterapi, akupunktur og yoga, bevægelser med kristne rødder som Jehovas Vidner, Mormonerne eller Moon-bevægelsen.

Medie og tro

Målet med faget er at give refleksion over mediebrug. Der arbejdes både med medieforbrug og den digitale dannelse. Målet er, at du bliver bedre i stand til at forholde dig reflekterende og kritisk til de medier, som hele tiden omgiver dig og bevarer et sundt selvbillede og menneskesyn. I faget vil indgå analyse af en aktuel spillefilm og dens virkemidler og påvirkning, sociale medier i relation til præstationssamfundet og etik, åndsfrihed og medier og demokrati. Vi skal se en noget film, undersøgelser på elektroniske medier osv. Der lægges op til samtale, gruppearbejde og individuel refleksion.

Parforhold

At få et parforhold til at fungere kræver dedikation, arbejde og en del forskellige kompetencer. I dette fag ser vi på, hvordan et sundt forhold ser ud. Vi vil lave øvelser, som har til hensigt at styrke kommunikationen i jeres parforhold for at give jer et endnu bedre udgangspunkt for jeres videre liv sammen. Vi vil komme ind på løgne kirken fortæller om et godt forhold, og løgne samfundet fortæller om et godt forhold. Vi skal også arbejde med følelser, kommunikation, fysisk samliv, og hvordan man er sammen ude blandt andre.

Luther genopdaget

Martin Luther er en af de væsentlige redskaber til den fornyelse af kirken, som vi kalder reformationen. Selv om dette skete i 1500-tallet har den fortsat stor indflydelse på den måde, vi er kirke på i dag. Her tager vi en tur tilbage til reformationens ophav for at genopdage Luther og hans både personlige og teologiske opdagelser.

Lovsangsguitar

For dig, der gerne vil fordybe dig i guitar som lovsangsinstrument. Faget er en god mulighed for at fordybe dig endnu mere i dit instrument ved siden af deltagelse i sammenspil og lovsangs-valgfaget. Men du kan også få igangsætning til guitar som eneste ledsager til lovsangssamlinger i fx mindre grupper.

NB: Opdateret 25.11.2020 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.