Modul 3: Fordybelse

I modul 3 er det tid til at lande de mange indsigter og udsigter, som eventyret har bragt med sig. Men også tid til at omsætte indsigt og udsigt til handling. Du kan enten tage dig selv på retræte og vende dig indad, eller du kan tage ud med det gode budskab og berige andre unge gennem forkyndelse og undervisning.

Fred som kun Gud kan give

Gennem stilheden har jeg oplevet at blive flyttet fra tanker om perfektionisme, forventningspres og travlhed til at blive fyldt af en ro, en fred. Ikke hvilken som helst fred. En sjælefred, som kun Gud kan give, når jeg søger ham og giver ham plads i stilheden.

Mathilde Kruse Madsen, elev F18

Som i modul 1 kommer en del af undervisningen til at foregå på tværs af vores to kurser PASSION og Lovsangsskolen. Og der vil på en række temadage blive arbejdet tværfagligt.

Fællesfag i modul 3

Tværfaglige temadage

På en række temadage vil vi arbejde tværfagligt eller tematisk med vigtige emner for både troen og livet. Det er dage, som har overskrifterne:

  • Mission i Danmark
  • Gud og grønne skove
  • Foreningsmarked
  • Discipelskab
  • Guds ledelse

Guds rige

Vi dykker ned i et af de mest centrale begreber i Det Nye Testamente og hos Jesus. For hvad er det for et rige, som er kommet til os? Hvordan lever vi i det? Og hvordan møder Guds Rige vores rige og hverdag?

Liv i troen: Karriere og livsroller

De forskellige roller og funktioner, vi udfylder i løbet af vores liv, kalder på al vores engagement og evne. Her udfoldes den største del af vores liv – og Gud er med i det! Men hvordan tjener vi Gud med vores evner og i de opgaver og ansvar, der bliver vores hen ad vejen? Og kan vi måske lære noget om, hvor Gud ønsker, at vi skal tjene ham?

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 3

Find din passion

Hvad er din hjertesag? Vælg et fordybelsesområde og med sparring fra din underviser går du i gennem fordybelsen på opdagelse i dine evner og dine kilder til motivation. Måske munder forløbet ud i et produkt, som du bruger som udgangspunkt for at inspirere andre til at finde deres passion.

Kreaprojekt

Her er der mulighed for selvstændigt at arbejde med et kreativt projekt, som er helt selvvalgt. Faget er for dig, der kan lide fordybelse, har ideer til kreative projekter og kan arbejde selvstændigt.

Kajak

Gennem dette forløb får du mulighed for at tage kajakbevis. Der kræves ingen forkundskaber. Der oprettes to hold med plads til otte på hvert hold.

Apostlenes Gerninger – fortsat

I Apostlenes Gerninger følger vi livsbølgen fra Jerusalem til Rom – fra Jesu opstandelse og til evangeliet omkring år 60 e.Kr. når til datidens verdenscentre. Vi skal i faget Apostlenes Gerninger fortsat følge livsbølgen videre ud i alverden. Hvordan forvalter de kristne sidenhen Jesu kald til verdensmission. Vi skal på en inspirerende opdagelsesrejse fra den tidligste kirke og indtil i dag.

Gud og grønne skove

Klimakrise, overforbrug og masseuddøen… Man kan få helt dårlig samvittighed på forhånd. I dette fag vil vi arbejde med klimadannelse på den konstruktive måde. Vi vil sammen opleve, udforske og nyde naturen ved at arbejde med bæredygtige tiltag på højskolens grund og lave lækre sager af årstidens råvarer. Som kristne har vi den stærkest tænkelige motivation for at engagere os med oprejst pande i den verden, der omgiver os, fordi vi har fået et forvalteransvar vel vidende, at det ikke er os, der skal redde jorden – det har Jesus gjort!

Troen og tiden

Målet med faget er at give refleksion over mediebrug. Der arbejdes både med medieforbrug og den digitale dannelse. Målet er, at du bliver bedre i stand til at forholde dig reflekterende og kritisk til de medier, som hele tiden omgiver dig og bevarer et sundt selvbillede og menneskesyn.

NB: Opdateret 28.10.2022 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.