Modul 3: Fordybelse

I modul 3 er det tid til at lande de mange indsigter og udsigter, som eventyret har bragt med sig. Men også tid til at omsætte indsigt og udsigt til handling. Du kan enten tage dig selv på retræte og vende dig indad, eller du kan tage ud med det gode budskab og berige andre unge gennem forkyndelse og undervisning. Det er også tid til at lande med GDT, som kommer tilbage fra deres 12 uger i Etiopien.

Fred som kun Gud kan give

Gennem stilheden har jeg oplevet at blive flyttet fra tanker om perfektionisme, forventningspres og travlhed til at blive fyldt af en ro, en fred. Ikke hvilken som helst fred. En sjælefred, som kun Gud kan give, når jeg søger ham og giver ham plads i stilheden.

Mathilde Kruse Madsen, elev F18

Som i modul 1 kommer en del af undervisningen til at foregå på tværs af vores tre kurser PASSION, Lovsangsskolen og GDT. Og der vil på en række temadage blive arbejdet tværfagligt.

Fællesfag i modul 3

Tværfaglige temadage

På en række temadage vil vi arbejde tværfagligt eller tematisk med vigtige emner for både troen og livet. Det er dage, som har overskrifterne:

  • Outdoortur
  • Mission i Danmark
  • Helligånden
  • Foreningsmarked
  • Discipelskab
  • Guds ledelse

Gudsbilleder

Troen er det fælles grundlag for alle kristne. Men hver især danner vi os billeder af Gud, som nogle gange kommer fra andre kilder end vi er os bevidst eller bekendt. Derfor vil vi arbejde med forskelle og ligheder mellem den Gud, der åbenbarer sig i Jesus og det billede, jeg har af Gud – og hvorfra jeg har det.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 3

Kajak

Gennem dette forløb får du mulighed for at tage kajakbevis. Der kræves ingen forkundskaber. Der oprettes to hold med plads til otte på hvert hold.

GO Creative

Din mulighed for at arbejde videre med idé-udvikling, kreativ tænkning, personligt udtryk, materialekendskab, teknikker, øvelser m.m. som kan være igangsættende for den enkelte og et godt grundlag for enhver kreativ proces. Det handler både om en konkret skabende handling og om redskaber til at tænke kreativt og skabende om og i livet.

Kultur og kommunikation

Gennem dette forløb får du mulighed for at forberede forkyndelse og dele det med andre. Det kan være mundtligt eller med andre virkemidler. Der indgår to forkyndelsesaftner i forløbet.

Retræte

Ordet retræte betyder tilbagetrækning og kendes oprindeligt fra militæret. Her handler det om, at soldaterne skal trække sig tilbage fra krigen eller slaget. I dag bruges ordet også i religiøse sammenhænge, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen, og dens gøremål, for at være stille og fordybe sig i troen. Formålet for vores retræte vil netop være tilbagetrækning. Vi vil lade ord som langsomhed, nærhed, fællesskab, åndelighed, enkelhed og frihed få lov at fylde.

Bibelprojekt

Dette projekt er din mulighed for individuel fordybelse i et af de emner eller problemstillinger fra livets og troens verden, som du er optaget af. Undervejs vil du få vejledning og sparring.

Filipperbrevet

Menigheden i Filippi er sund og god. Det er måske den menighed, Paulus skriver til, hvor han er mest positiv. Det er altså en velfungerende menighed, og det Paulus derfor bruger mest tid på, er at udfordre dem på deres livsførelse. Han arbejder med dybe problemstillinger omkring et sundt liv. F.eks. behandler han: hvordan man er glad i lidelse, hvordan man bliver ydmyg, og hvordan man lader Jesus blive større og selv bliver mindre.

NB: Opdateret 07.07.2020 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.