Modul 3: Fordybelse

I modul 3 er det tid til at lande de mange indsigter og udsigter, som eventyret har bragt med sig. Men også tid til at omsætte indsigt og udsigt til handling. Du kan enten tage dig selv på retræte og vende dig indad, eller du kan tage ud med det gode budskab og berige andre unge gennem lovsangsledelse og forkyndelse.

Som i modul 1 kommer en del af undervisningen til at foregå på tværs af vores to kurser PASSION og Lovsangsskolen. Og der vil på en række temadage blive arbejdet tværfagligt.

Fællesfag i modul 3

Tværfaglige temadage

På en række temadage vil vi arbejde tværfagligt eller tematisk med vigtige emner for både troen og livet. Det er dage, som har overskrifterne:

  • Mission i Danmark
  • Helligånden
  • Foreningsmarked
  • Discipelskab
  • Guds ledelse
  • Korsteologi
  • Outdoor
  • Venskab
  • Lovsang

Gudsbilleder

Troen er det fælles grundlag for alle kristne. Men hver især danner vi os billeder af Gud, som nogle gange kommer fra andre kilder end vi er os bevidst eller bekendt. Derfor vil vi arbejde med forskelle og ligheder mellem den Gud, der åbenbarer sig i Jesus og det billede, jeg har af Gud – og hvorfra jeg har det.

Praktisk ledelse og sammenspil

I modul 3 fortsætter du, dit sammenspilshold og din underviser med at udvikle jer som sammenspilsgruppe. Her vil I også arbejde med, hvordan du skal bruge dit instrument eller din sang i en tjeneste for Gud.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Identitet

Vores relationer er afgørende for, hvem vi er. I 3. modul vil identitetsundervisningen fokusere på, hvordan vi skaber, fastholder og udvikler gode og stærke relationer. Herunder inddrages også kønsidentitet og parforhold. Gennem undervisningen får du indsigt og redskaber til at finde din identitet ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

Samtidsanalyse

I faget forsøger vi at indkredse, hvad der karakteriserer den tid, vi er en del af, og vi tager aktuelle temaer op, som du er med til at vælge. Det kunne være emner som sociale medier, #MeToo, fake news, opmærksomhedsøkonomi eller nye litterære trends.

Urhistorien

De første 11 kapitler i Bibelen beskriver ikke blot plottet for hele Bibelen og Guds historie med verden og os. De bidrager også med en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, hvor vi kommer fra og hvordan vi på et grundlæggende plan er blevet til dem, vi er.

Valgfag i modul 3

Kajak

Vi vil i dette forløb tage et IPP2 havkajakbevis, hvilket svarer til et kørekort til bil. Beviset udstedes af Dansk Kano- og Kajakforbund og er anerkendt over hele Europa.

Undervisningen vil foregå på smukke Vejle Fjord under beskyttede forhold. Der kræves ingen forudsætninger, kurset er for alle uanset niveau. Så hvis du har lyst at opleve Guds smukke natur fra søsiden, så er det lige et forløb for dig!

GO Creative

Din mulighed for at arbejde videre med idé-udvikling, kreativ tænkning, personligt udtryk, materialekendskab, teknikker, øvelser m.m. som kan være igangsættende for den enkelte og et godt grundlag for enhver kreativ proces. Det handler både om en konkret skabende handling og om redskaber til at tænke kreativt og skabende om og i livet.

Religiøsitet

Vi stiller skarpt på nyreligiøsitet inspireret af Østens religioner og på religiøse bevægelser inspireret af kristendommen, og måske vælger vi også at arbejde med islam, og hvordan vi når muslimer med evangeliet. Hvad er bevægelsernes historie? Er der fællestræk? Og hvordan praktiseres deres tro? Vi vil også arbejde med, hvordan vi kan vurdere religiøse bevægelser og strømninger.

Troen og tiden

Når man vil undersøge den tid og kultur, man befinder sig i, er det i særdeleshed relevant at se på denne kulturs brug af medier. Medier er her forstået i ordets bredeste betydning, som et kommunikationsmiddel, der bringer information ud til mange. Derfor vil udgangspunktet for fagets indhold være vor tids forskellige medieplatforme, som vi undersøger for bedre at forstå den tid og kultur, vi lever i.

I dette fag ønsker vi at stå med et ben i vores kulturelle kontekst og et andet ben i vores kristne tradition. Ofte kan man opleve, at det kan være to vidt forskellige verdener, som har svært ved at tale sammen, og derfor kan det gøre, at man enten fjerner sig fra verden eller fjerner sig fra troen. I dette fag skal vi forsøge at rykke tættere på verden og tættere på troen.

Parforhold

At få et parforhold til at fungere kræver dedikation, arbejde og en del forskellige kompetencer. I dette fag ser vi på, hvordan et sundt forhold ser ud. Vi vil lave øvelser, som har til hensigt at styrke kommunikationen i jeres parforhold for at give jer et endnu bedre udgangspunkt for jeres videre liv sammen. Vi vil komme ind på løgne kirken fortæller om et godt forhold, og løgne samfundet fortæller om et godt forhold. Vi skal også arbejde med følelser, kommunikation, fysisk samliv, og hvordan man er sammen ude blandt andre.

Luther genopdaget

I 2017 fejrede vi 500-årsdagen for reformationen. Det gav et fornyet og tiltrængt fokus på, hvad det vil sige at være evangelisk-luthersk. Vi vil i faget ”Luther genopdaget” stille skarpt på betydningen af de lutherske kerneværdier som f.eks. troen alene, Skriften alene, Kristus alene og nåden alene. Vi vil også se på personen Luther, hans kampe, hans sejre og hans nederlag. Vi skal undersøge den historie, der lagde op til reformationstiden, men også arven fra Luther. Hvilken betydning har det lutherske anliggende i dag, og hvor står vi henne i forhold til andre kirkesamfund?

Lovsangsguitar

For dig, der gerne vil fordybe dig i guitar som lovsangsinstrument. Faget er en god mulighed for at fordybe dig endnu mere i dit instrument ved siden af deltagelse i sammenspil og lovsangs-valgfaget. Men du kan også få igangsætning til guitar som eneste ledsager til lovsangssamlinger i fx mindre grupper.

NB: Opdateret 26.11.2020 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.