Modul 2: Eventyr

I modul 2 skal vi på eventyr. Både i USA, i København og i vores egen baghave. Vi vil bruge de redskaber og handle på den inspiration, vi har fået med fra modul 1. Du kommer både til at arbejde teoretisk og praktisk med musikken. Samtidig fordyber du dig i, hvordan tjeneste for Gud ser ud i dit liv. Og den sunde, åndelige ballast forstærkes og udbygges gennem bibelfag og undervisning om tro og tjeneste.

I modul 2 er en del af undervisningen fælles med PASSION. På studieturen er I dog i USA, mens PASSION og GDT er i Etiopien. På studieturen til København er I afsted sammen med PASSION, men uden GDT.

Fællesfag i modul 2

GT-profetien

I Det Gamle Testamente fylder den profetiske forkyndelse en stor del. Den giver os et indblik i Guds folks relation til Gud. Men samtidig rummer den en fortløbende åbenbaring af Guds frelsesplan, som omfatter hele verden og kulminerer i Jesu fødsel – men rækker langt ud over den, helt til Guds nyskabelse af himmel og jord og frembruddet af den nye verden.

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet skiller sig meget ud fra de tre andre evangelier. Johannes havde en helt særlig og meget personlig relation til Jesus. Det er, som om han har forstået Jesus på en dyb måde. Han refererer ikke kun, hvad der er sket, men udfolder betydningen af det skete. Han lader os komme tæt på Jesus som underviser. Og han inviterer os til en personlig vandring med Jesus, som han selv vandrede med ham gennem 3 år fysisk og åndeligt resten af sit lange liv.

På opdagelse i NT

Det tager mange år at fordybe sig i alle 27 skrifter i Det Nye Testamente. Men dem, vi ikke kommer omkring i de andre fællesfag, får du en introduktion til i dette fag. Det giver mulighed for at fordybe sig på egen hånd senere. Desuden vil der blive mulighed for at dykke ned i de skrifter og temaer, som holdet ønsker at prioritere.

Etik

Hvad er Guds vilje med dit liv og hvad er rigtigt og forkert? Der bliver sat fokus på Guds vejledning ift. relevante områder, som du er med til at vælge. Det kan f.eks. være genmanipulation, abort, dødshjælp, penge eller menneskesyn.

Gudstjeneste

Gudstjenesten er et omdrejningspunkt for den kristnes liv med Gud. Her mødes kristne om bøn, bekendelse, lovsang, forkyndelse, nadver og dåb. Gennem faget vil vi både arbejde med at forstå gudstjenesten – der har rødder helt tilbage til Bibelen – og selv arbejde med at udvikle og bidrage til gudstjenester af forskellig slags i løbet af foråret.

Lovsang – kultur, ledelse, teologi

Fagbeskrivelse følger

Kulturforståelse

Den, der ligner mig mindst, kan lære mig mest. Som forberedelse til studieturen til Etiopien vil vi arbejde med kulturelle forskelle og derigennem åbne os mod en verden af perspektivering og hjælp til af forholde os til vores egne overbevisninger og vores adfærd. Dette er noget, vi kan bruge i hele vores liv sammen med andre.

Bibellæsning – E100

Fagbeskrivelse følger

Identitet

Fagbeskrivelse følger

Sammenspil

Fagbeskrivelse følger

Påsketemadage

En kreativ og bibelnær vandring ind i påskens budskab med hele kroppen.

Lovsang – kultur, ledelse og teori

Fagbeskrivelse følger

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 2

MTB

Du kommer til at modtage basal introduktion til mountainbike, hvorefter du udfordres af de danske skove og vegetationer. Navigation bliver her en integreret del. Introduktion til gps-navigation, kortlæsning og sporløs færden er derfor selvskrevet.

FRYD

Valgfaget strækker sig over 8 uger. Du kan fortsætte din fordybelse i det kreative værksted fra modul 1 og arbejde mere selvstændigt på baggrund af tilegnede teknikker. Du kan også stå på her og vil så få grundlæggende introduktion til genstandstegning, farvelære og komposition, forskellige udtryk på papir og lærred og i det hele taget: et nyt sprog til at arbejde med og udtrykke indsigt og erkendelse.

Bibelsk lederskab

I dette fag går vi på opdagelse i, hvordan lederskab ser ud i Bibelen, og hvad vi kan lære af de bibelske ledere. Men vi lader os også inspirere af moderne ledelsesteori fra Stephen Covey til Bent Jakobsen.

Nådegaver

I dette fag vil vi gå på opdagelse i, hvad Det Nye Testamente lærer os om nådegaver, hvad nådegaveudrustning betyder for vores tjeneste, og hvilke nådegaver vi hver især er udrustet med.

NB: Opdateret 07.07.2020 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.