Modul 2 (uge 6-16)

I modul 2 skal vi på eventyr. Vi vil bruge de redskaber og handle på den inspiration, vi har fået med fra modul 1. Du kommer både til at arbejde teoretisk og praktisk med musikken. Samtidig fordyber du dig i, hvordan tjeneste for Gud ser ud i dit liv. Og den sunde, åndelige ballast forstærkes og udbygges gennem bibelfag og undervisning om tro og tjeneste.

I modul 2 er en del af undervisningen fælles med PASSION.

Fællesfag i modul 2

Teambuilding

En dag med masser af fællesskab, teambuilding, sjove aktiviteter og øvelser, der bringer dig ud til grænserne og ind i relationerne på en stærk og fornyet måde.

6 lektioner

Active Living

At være rask og sund handler også om at leve i pagt med den måde, Gud har skabt os på. Dette vil vi udforske ud fra nye forskningsresultater, som peger på betydningen af Kost, Rygning, Alkohol og Motion i forhold til fysisk sundhed og Kompetence, Relation, Accept og Mestring i forhold til mental sundhed.

8 x 2 lektioner

Jesus i GT

I Det Gamle Testamente fylder den profetiske forkyndelse en stor del. Den giver os et indblik i Guds folks relation til Gud. Men samtidig rummer den en fortløbende åbenbaring af Guds frelsesplan, som omfatter hele verden og kulminerer i Jesu fødsel – men rækker langt ud over den, helt til Guds nyskabelse af himmel og jord og frembruddet af den nye verden.

8 x 2 lektioner

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet skiller sig meget ud fra de tre andre evangelier. Johannes havde en helt særlig og meget personlig relation til Jesus. Det er som om, han har forstået Jesus på en dyb måde. Han refererer ikke kun, hvad der er sket, men udfolder betydningen af det skete. Han lader os komme tæt på Jesus som underviser. Og han inviterer os til en personlig vandring med Jesus, som han selv vandrede med ham gennem 3 år fysisk og åndeligt resten af sit lange liv.

8 x 3 lektioner

Dåb og nadver

Kirkens to sakramenter – kalder vi dem i den lutherske gren af Guds kirke – er centrale elementer i den kristne tro og praksis. Samtidig er de genstand for debat og uenighed mellem kristne trosretninger. Vi skal arbejde med, hvordan den lutherske tradition forstår Jesu og apostlenes udsagn om dåb og nadver – og lade os udfordre af andre trosretningers syn.

4 x 2 lektioner

Gudstjeneste

Gudstjenesten er et omdrejningspunkt for den kristnes liv med Gud. Her mødes kristne om bøn, bekendelse, lovsang, forkyndelse, nadver og dåb. Gennem faget vil vi både arbejde med at forstå gudstjenesten – der har rødder helt tilbage til Bibelen – og selv arbejde med at udvikle og bidrage til gudstjenester af forskellige slags i løbet af foråret.

4 x 2 lektioner

Kulturforståelse

Den, der ligner mig mindst, kan lære mig mest. Som forberedelse til studieturen til Etiopien vil vi arbejde med kulturelle forskelle og derigennem åbne os mod en verden af perspektivering og hjælp til at forholde os til vores egne overbevisninger og vores adfærd. Dette er noget, vi kan bruge i hele vores liv sammen med andre.

4 x 2 lektioner

Identitet

Undervisningen i identitet handler om den personlige identitet. Her får du indsigt i, hvem du er som person, når der blandt andet arbejdes med emner som temperamenter, selvværd og selvtillid. Vi arbejder med, hvad det betyder for os at være en del af et fællesskab, og vi tager temaer som singleliv, parforhold, køn og seksualitet op. Undervisningen er hele vejen båret af at forstå sig selv ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

18 x 2 lektioner

Salmernes Bog

Salmernes Bog i Bibelen har været en andagtsbog for Guds folk gennem årtusinder. Den rummer både ord fra Gud til sit folk, og gennem salmerne sætter troende, tvivlende, kæmpende og jublende mennesker ord på deres følelser, ønsker og overbevisninger over for Gud. Derfor kan vi både opleve os genkendt og tiltalt i Salmernes Bog.

7 x 2 lektioner

Etik

Hvad er Guds vilje med dit liv, og hvad er rigtigt og forkert? Der bliver sat fokus på Guds vejledning ift. relevante områder, som du er med til at vælge. Det kan f.eks. være genmanipulation, abort, dødshjælp, penge eller menneskesyn.

7 x 2 lektioner

Påsketemadage

En kreativ og bibelnær vandring ind i påskens budskab med hele kroppen.

3 x 6 lektioner

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

2 lektioner hver onsdag aften

Valgfag i modul 2

Nådegaver

I dette fag vil vi gå på opdagelse i, hvad Det Nye Testamente lærer os om nådegaver, hvad nådegaveudrustning betyder for vores tjeneste, og hvilke nådegaver vi hver især er udrustet med.

4 x 4 lektioner

Create a tale

Skab en fortælling med det, du laver, hvad enten det er billeder, keramik eller gips. Vi sætter fokus på kreativitet som et sprog, man kan kommunikere igennem. Vi arbejder undersøgende og eksperimenterende, så alle kan være med.

4 x 4 lektioner

Sjælesorg

Sjælesorg handler om at være til stede i en andens liv som menneske og som kristen. Både som medmenneske og som medkristen. Hvis det skal lykkes, må man samtidig kende sig selv, sine egne begrænsninger og sine styrker. I faget vil du få en introduktion til sjælesorg som disciplin, og vi vil også gennem forskellige øvelser øve os i at være til stede i andres liv med empati og med det håb, vi har i troen på Jesus Kristus.

4 x 4 lektioner

MTB

Du kommer til at modtage basal introduktion til mountainbike, hvorefter du udfordres af de danske skove og vegetationer. Navigation bliver her en integreret del. Introduktion til GPS-navigation, kortlæsning og sporløs færden, er derfor selvskrevet.

4 x 4 lektioner

Teologispor

Teologisporet er vores spritnye, top-relevante spor til dig, der tør lade dig udfordre og give din (måske) spirende teolog i maven mulighed for at vokse. Vi udbyder teologisporet for første gang i foråret 2024. Læs mere her.

13 x 4 lektioner + 1 x 2 lektioner

Lovsang – kultur, ledelse og teologi

Disse 12 formiddage kommer til at rumme emner af afgørende betydning for en, der tjener med lovsang i et kristent fællesskab: Lederidentitet, menighedsledelse (Kultur i menigheden), Lovsangsrummet, retorik, Ud i verden (profetisk, temperatur på tiden), Teamarbejde (strukturelt og åndeligt), Genrer i tekst og musik, Ventiler (Sjælesorg, tekster og ledelse) og Sangskrivning.

12 x 4 lektioner

NB: Opdateret 18.04.2023 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.