Modul 2: Eventyr

I modul 2 skal vi på eventyr. Vi vil bruge de redskaber og handle på den inspiration, vi har fået med fra modul 1. Du kommer både til at arbejde teoretisk og praktisk med musikken. Samtidig fordyber du dig i, hvordan tjeneste for Gud ser ud i dit liv. Og den sunde, åndelige ballast forstærkes og udbygges gennem bibelfag og undervisning om tro og tjeneste.

I modul 2 er en del af undervisningen fælles med PASSION.

Fællesfag i modul 2

GT-profetien

I Det Gamle Testamente fylder den profetiske forkyndelse en stor del. Den giver os et indblik i Guds folks relation til Gud. Men samtidig rummer den en fortløbende åbenbaring af Guds frelsesplan, som omfatter hele verden og kulminerer i Jesu fødsel – men rækker langt ud over den, helt til Guds nyskabelse af himmel og jord og frembruddet af den nye verden.

Active Living II

Gud vil os og har skabt en verden, der byder på en fantastisk mængde af eventyr. Vi skal derfor prøve kræfter med en række spændende aktiviteter. Timerne vil ofte starte ud med et teoretisk oplæg; disse kunne handle om: syv gode vaner, KRAM (Kost, rygning, alkohol, motion), sund træning, fællesskab, leg, retræte.

Herefter vil vi gerne have noget sved på panden og ud på eventyr. Det kunne være svedhytter, skydning, geocaching, trailrun, gamle nordiske lege, motionsboksning, discgolf, undervandsjagt, sjov i hallen.

Faget er for os, der ønsker at leve et aktivt og sundt liv. Der kræves ikke nogen forudsætninger for at følge faget. Så hvis du er nysgerrig på, hvordan et sundt og aktivt liv kan leves, så er faget noget for dig.

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet skiller sig meget ud fra de tre andre evangelier. Johannes havde en helt særlig og meget personlig relation til Jesus. Det er, som om han har forstået Jesus på en særlig dyb måde. Han refererer ikke kun, hvad der er sket, men udfolder betydningen af det skete. Han lader os komme tæt på Jesus som underviser og som samtalepartner. Og han inviterer os til en personlig vandring med Jesus, som han selv vandrede med ham gennem 3 år fysisk og åndeligt resten af sit lange liv.

Kolossenserbrevet

Paulus skriver dette brev, mens han sidder i fængsel i Rom. I fængslet får han efterretninger om forskellige misforhold i menigheden. Paulus imødegår en usund blanding af filosofi, mysticisme og jødedom ved stærkt at forkynde Kristus og livet i Ham. Jesus er skaber og opretholder. Han er livet, og vi opfordres til at blive rodfæstet og leve i Ham. Vi får et indblik i Paulus’ eget bønsliv. Vi møder konkret advarsel mod falsk gudsdyrkelse og stærk opmuntring til at leve det gode liv ud. Det gælder også i forhold til ikke-troende – hvordan møder vi dem på den gode måde? Mange af de emner Paulus berører i brevet, har stor aktualitet for os i dag.

Etik

Hvad er Guds vilje med dit liv og hvad er rigtigt og forkert? Der bliver sat fokus på Guds vejledning ift. relevante områder, som du er med til at vælge. Det kan f.eks. være genmanipulation, abort, dødshjælp, penge eller menneskesyn.

Gudstjeneste

Gudstjenesten er et omdrejningspunkt for den kristnes liv med Gud. Her mødes kristne om bøn, bekendelse, lovsang, forkyndelse, nadver og dåb. Gennem faget vil vi både arbejde med at forstå gudstjenesten – der har rødder helt tilbage til Bibelen – og selv arbejde med at udvikle og bidrage til gudstjenester af forskellig slags i løbet af foråret.

Lovsang – kultur, ledelse, teologi

Disse 8 formiddage kommer til at rumme 8 emner af afgørende betydning for en, der tjener med lovsang i et kristent fællesskab: Lederidentitet, menighedsledelse (Kultur i menigheden), Lovsangsrummet, retorik, Ud i verden (profetisk, temperatur på tiden), Teamarbejde (strukturelt og åndeligt), Genrer i tekst og musik, Ventiler (Sjælesorg, tekster og ledelse) og Sangskrivning.

Bibellæsning – E100

Gennem læsning af de vigtigste 100 tekster i Bibelen vil vi i løbet af foråret få et billede af Bibelens røde tråd. Forløbet giver mulighed for at vælge mellem forskellige bibeloversættelser og du kan enten vælge at læse eller at lytte dig gennem bibelafsnittene.

Identitet

I modul 2 handler undervisningen i identitet om mødet med de andre. Dette møde giver dig uvurderlig indsigt i, hvem du selv er, og dermed hvordan du møder de andre i lyset af temaer som skyld, skam, tilgivelse og genoprejsning. Undervisningen er båret af at forstå sig selv ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

Praktisk ledelse og sammenspil

I modul 2 fortsætter du, dit sammenspilshold og din underviser med at udvikle jer som sammenspilsgruppe. Her vil du få de sammenbrud, der vil bringe dig frem til de gennembrud, som vil lede dig til at tilbede Gud med dit instrument eller din sang. Og her vil du bygge dig selv op til et stærkt og brugbart redskab for andres møde med Gud gennem lovsang.

Påsketemadage

En kreativ og bibelnær vandring ind i påskens budskab med hele kroppen. Vi skal arbejde os ind i centrale påsketekster og måske lade tekstinspirationerne udfolde sig kreativt, musikalsk, i billeder og lyd eller i et skriveværksted, hvor du selv sætter ord på dine påsketanker. Temadagene slutter med en påskecafe, hvor vi lader os inspirere af hinandens påsketing og -tanker.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 2

MTB

Vi vil i dette forløb tage et grundkursus i MTB, hvilket svarer til et kørekort i bil. Beviset lægger sig op ad DGI’s undervisning, og det vil være muligt at fortsætte i deres uddannelsesregi bagefter.

Undervisningen vil foregå på ”single tracks” i skovene ved Vejle, Fredericia og Kolding. Der kræves ingen forudsætninger, kurset er for alle uanset niveau. Udgangspunktet er at få cyklet en masse! Hvis du har lyst til at opleve Guds smukke natur og kroppens grænser på en MTB, så er det lige et forløb for dig!

Create a Tale I

Valgfaget strækker sig over 4 uger. Du kan fortsætte din fordybelse i billedværkstedet fra modul 1 og arbejde mere selvstændigt på baggrund af tilegnede teknikker. Du kan også stå på her. Uanset vil du få et nyt sprog til at arbejde med og udtrykke indsigt og erkendelse.

Kristne subkulturer

Vi vil forsøge at kaste en kritisk såvel som kærligt blik på den såkaldte højrefløj i kirken ved at lave en kulturanalyse dels teoretisk og dels praktisk ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Vi vil også besøge en kristen subkultur, der har andre værdier og normer og være nysgerrige på, hvad der kendetegner et sundt kristent fællesskab.

Nådegaver

I dette fag vil vi gå på opdagelse i, hvad Det Nye Testamente lærer os om nådegaver, hvad nådegaveudrustning betyder for vores tjeneste, og hvilke nådegaver vi hver især er udrustet med.

NB: Opdateret 26.11.2020 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.