Modul 2: Eventyr

I modul 2 skal vi på eventyr. Vi vil bruge de redskaber og handle på den inspiration, vi har fået med fra modul 1. Du kommer både til at arbejde teoretisk og praktisk med musikken. Samtidig fordyber du dig i, hvordan tjeneste for Gud ser ud i dit liv. Og den sunde, åndelige ballast forstærkes og udbygges gennem bibelfag og undervisning om tro og tjeneste.

I modul 2 er en del af undervisningen fælles med PASSION.

Fællesfag i modul 2

GT-profetien

I Det Gamle Testamente fylder den profetiske forkyndelse en stor del. Den giver os et indblik i Guds folks relation til Gud. Men samtidig rummer den en fortløbende åbenbaring af Guds frelsesplan, som omfatter hele verden og kulminerer i Jesu fødsel – men rækker langt ud over den, helt til Guds nyskabelse af himmel og jord og frembruddet af den nye verden.

Active Living II

Et aktivt liv kan leves på mange måder. Det vil vi gerne vise dig med Active Living II. Her får du inspiration til et aktivt liv, viden om sundhed og redskaber til at komme i gang.

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet skiller sig meget ud fra de tre andre evangelier. Johannes havde en helt særlig og meget personlig relation til Jesus. Det er, som om han har forstået Jesus på en dyb måde. Han refererer ikke kun, hvad der er sket, men udfolder betydningen af det skete. Han lader os komme tæt på Jesus som underviser. Og han inviterer os til en personlig vandring med Jesus, som han selv vandrede med ham gennem 3 år fysisk og åndeligt resten af sit lange liv.

Kolossenserbrevet

Paulus’ brev til kolossenserne er et meget stærkt brev, som på én gang taler stærkt om Jesu person og gerning og taler stærkt om et kristent menneskes person og gerning. I faget får vi anledning til at gå i dybden med dette skrift, som er et højdepunkt i Paulus forfatterskab.

Etik

Hvad er Guds vilje med dit liv og hvad er rigtigt og forkert? Der bliver sat fokus på Guds vejledning ift. relevante områder, som du er med til at vælge. Det kan f.eks. være genmanipulation, abort, dødshjælp, penge eller menneskesyn.

Gudstjeneste

Gudstjenesten er et omdrejningspunkt for den kristnes liv med Gud. Her mødes kristne om bøn, bekendelse, lovsang, forkyndelse, nadver og dåb. Gennem faget vil vi både arbejde med at forstå gudstjenesten – der har rødder helt tilbage til Bibelen – og selv arbejde med at udvikle og bidrage til gudstjenester af forskellig slags i løbet af foråret.

Lovsang – kultur, ledelse, teologi

Disse 8 formiddage kommer til at rumme 8 emner af afgørende betydning for en, der tjener med lovsang i et kristent fællesskab: Lederidentitet, menighedsledelse (Kultur i menigheden), Lovsangsrummet, retorik, Ud i verden (profetisk, temperatur på tiden), Teamarbejde (strukturelt og åndeligt), Genrer i tekst og musik, Ventiler (Sjælesorg, tekster og ledelse) og Sangskrivning.

Bibellæsning – E100

Gennem læsning af de vigtigste 100 tekster i Bibelen vil vi i løbet af foråret få et billede af Bibelens røde tråd. Forløbet giver mulighed for at vælge mellem forskellige bibeloversættelser og du kan enten vælge at læse eller at lytte dig gennem bibelafsnittene.

Identitet

I modul 2 handler undervisningen i identitet om mødet med de andre. Dette møde giver dig uvurderlig indsigt i, hvem du selv er, og dermed hvordan du møder de andre i lyset af temaer som skyld, skam, tilgivelse og genoprejsning. Undervisningen er båret af at forstå sig selv ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

Praktisk ledelse og sammenspil

I modul 2 fortsætter du, dit sammenspilshold og din underviser med at udvikle jer som sammenspilsgruppe. Her vil du få de sammenbrud, der vil bringe dig frem til de gennembrud, som vil lede dig til at tilbede Gud med dit instrument eller din sang. Og her vil du bygge dig selv op til et stærkt og brugbart redskab for andres møde med Gud gennem lovsang.

Påsketemadage

En kreativ og bibelnær vandring ind i påskens budskab med hele kroppen.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 2

MTB

Du kommer til at modtage basal introduktion til mountainbike, hvorefter du udfordres af de danske skove og vegetationer. Navigation bliver her en integreret del. Introduktion til gps-navigation, kortlæsning og sporløs færden er derfor selvskrevet.

Create a Tale I

Valgfaget strækker sig over 4 uger. Du kan fortsætte din fordybelse i billedværkstedet fra modul 1 og arbejde mere selvstændigt på baggrund af tilegnede teknikker. Du kan også stå på her. Uanset vil du få et nyt sprog til at arbejde med og udtrykke indsigt og erkendelse.

Kristne subkulturer

I dette valgfag vil vi stille skarpt på de kristne normer og værdier, der kommer til udtryk på Børkop Højskole, og de kristne traditioner, der ligger bag vækkelsesbevægelserne fra 1800-tallet, som Indre Mission er en del af. Vi vil diskutere, om/hvordan vi selv har mødt denne kultur. Vi vil også forberede et interview og tage på feltarbejde til en anden kristen subkultur for at få et bredere blik på den kristne dannelse.

Nådegaver

I dette fag vil vi gå på opdagelse i, hvad Det Nye Testamente lærer os om nådegaver, hvad nådegaveudrustning betyder for vores tjeneste, og hvilke nådegaver vi hver især er udrustet med.

NB: Opdateret 25.11.2020 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.