Modul 1: Rødder

I modul 1 vil vi fokusere på Jesus og sammen glæde os over troen på ham. I modul 1 integrerer vi en musisk, kreativ, kropslig og tankemæssig tilgang til livet som kristen. Du får inspiration og redskaber til at gå på opdagelse i troens verden. Vi får lagt et solidt og godt fundament for den videre fordybelse.

I modul 1 foregår undervisningen primært på tværs af vores tre kurser GDT, PASSION og Lovsangsskolen, så I kommer til at opleve et fællesskab om at søge Gud og blive fortrolige med hinanden.

Fællesfag i modul 1

Troen

Tro er noget meget personligt og handler om en personlig overbevisning. Men det er også en opfattelse af virkeligheden, som er fælles og som ligger til grund for et fællesskab. I faget ”Troen” vil vi undersøge og fordybe os i den tro, som ligger til grund for den kristne kirke. Vi vil se, hvordan den kristne trosbekendelse sammenfatter det vigtigste i den kristne tro, og hvordan denne tro har sine rødder i Bibelen.

Bibellæsning – E100

Gennem læsning af de vigtigste 100 tekster i Bibelen vil vi i løbet af foråret få et billede af Bibelens røde tråd. Forløbet giver mulighed for at vælge mellem forskellige bibeloversættelser og du kan enten vælge at læse eller at lytte dig gennem bibelafsnittene.

Guds historie

Det Gamle Testamente er historien om, hvordan Gud udvælger en slægt til at spille en central rolle i hans plan om frelse for menneskeheden. Den historie kulminerer med Jesus. Med Jesus skriver Gud sig selv ind i historien.

Galaterbrevet

Galaterbrevet er nok Paulus’ mest passionerede brev. Han skælder ud, han trygler, han undrer sig højlydt. Han kæmper indædt for en menighed, som er ved at kaste det helt centrale budskab om frelse af nåde ved troen alene over bord. Det kan Paulus ikke være stiltiende vidne til. Han må kæmpe med alt, hvad han har, for at mennesker, som han har hjulpet ind i troens barnekår, kan få lov at leve med troens glæde og frihed og leve troen ud med kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Troens stier – intro

Hvordan oplever vi at møde Gud? Er der måder der ligger mere naturligt for os end andre? Hvordan får vi det bedste møde? Er der grunde til, at nogle ting trætter os og andre er livgivende? Disse timer giver en indføring at betræde troens forskellige stier, som kristne har trådt i gennem århundreder. Bliv bedre til at forstå din egen og andres måde at relatere til Gud på. Få øjnene op for den vidunderlige variation Gud har skabt os med.

Troens stier i praksis

Her vil vi afprøve nogle af troens stier i praksis. Det kan f.eks. være samvær med Gud i naturen, gennem musik, stilhed, skabende processer, læsning, outreach. Gennem forløbet har du mulighed for at afprøve 4 forskellige stier eller måder at være sammen med Gud på. Vi vil gøre det så konkret, at du kan tage det med ind i stilletiden og din egen tid med Gud og bruge det der.

Identitet

I modul 1 handler undervisningen i identitet om den personlige identitet. Her får du indsigt i, hvem du er som person, når der blandt andet arbejdes med emner som temperamenter, selvværd og selvtillid. Undervisningen er båret af at forstå sig selv ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

Konflikthåndtering og indkludering

Fagbeskrivelse følger

Sammenspil

Fagbeskrivelse følger

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 1

Volleyball

Volleyball med grundlæggende teknikker og taktik i skolens egen hal. Undervisningen tilrettelægges, så der er plads til spillere på alle niveauer. Der er desuden gode muligheder for at spille videre i fritiden.

Skab dig – ind i det kreative

En grundlæggende introduktion til det kreative værksted, som gennem introduktion til teknikker, skolens værksted, materialer og redskaber åbner op for det kreative værksted til videreudvikling i senere undervisningsforløb og på egen hånd i fritiden.

Andagtsøvelser

Et fag, som klæder dig på til at formidle den kristne tro til andre. Der arbejdes både teoretisk og praktisk og både med form og indhold.

NB: Opdateret 07.07.2020 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.