Vejledning og mentorsamtaler

En beskrivelse af samtaletilbuddet på de lange kurser.

Formål

I vejledningen på Børkop Højskole ønsker vi med basis i skolens formål og værdigrundlag at møde den enkelte elev fra kursets begyndelse med henblik på afklaring af elevens udgangspunkt, behov, forventninger og drømme. Vi ønsker dernæst at støtte eleven i en positiv udvikling både menneskeligt og åndeligt. Målet er, at eleven får hjælp til at tage vare på sit liv, forfølge sine mål og tage relevante initiativer til at realisere sine ønsker til kursusudbytte, fremtidig uddannelse og arbejde, personlige værdier og tro mv. Ligeledes at eleven modnes til fysisk, psykisk og åndeligt at leve et sundt og autentisk menneskeliv.

Ansvarlig

Vejlederopgaven fordeles blandt de fastansatte lærere.

Organisering

  • Alle elever tilbydes en personlig medvandring, der indeholder mindst 3 organiserede samtaler med en lærer igennem det lange kursus. Derudover har læreren igennem hele kurset et særligt ansvar over for de elever, som han/ hun er medvandrer for.
    Se indbydelsen til medvandring, der udleveres til alle elever ved kursets begyndelse!
  • Hver smågruppe tildeles en kontaktlærer, som tilbyder støtte og vejledning til smågruppelederen og gruppen som sådan.
  • Dagens vagtlærer mandag – fredag annoncerer en times træffetid med tilbud til eleverne om samtale og vejledning.

Fokuspunkter

Medvandringssamtalerne tager udgangspunkt i elevens ønsker til samtaleemner.
Fra lærerens side rettes opmærksomheden (i respekt for den enkelte elev) særligt imod temaer som:

  • elevens højskoleophold: forventninger, mål og mulighederne for at nå disse elevens evner, kvalifikationer og selvforståelse som udgangspunkt for modning og udvikling
  • elevens fremtid efter højskoleopholdet: uddannelse og arbejdsliv – evt. menighedsfællesskab og tjeneste
  • Gud og den enkelte

Derudover er læreren åben for, at alle livets problemstillinger kan drøftes.

Metode

Medvandringssamtalernes form tager udgangspunkt i såvel lærerens som elevens ønsker. Her søges de former anvendt, som først og fremmest eleven føler sig bedst hjemme i. Og der lægges op til en stor variation af muligheder – se indbydelsen til medvandring!

Mentorsamtaler

For dig, der er mellem 17½ og 25 år og har afbrudt eller ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse, er der desuden mulighed for et forløb med højskolens mentorlærer, hvor I fokuserer på overgangen til en kompetencegivende ungdomsuddannelse, når dit højskoleophold er slut.

Mentorforløbet forudsætter, at du i samarbejde med din UU-vejleder har udarbejdet en uddannelsesplan, som inkluderer et højskoleophold. Kontakt skolen for nærmere oplysninger.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.