Støttemuligheder

Vi ved, at økonomien kan være en hindring for at komme på højskole. Men heldigvis er der forskellige muligheder for at få støtte til et ophold på Børkop Højskole.

Ordblind

Hvis du er diagnostiseret med dysleksi, kan vi tilbyde dig 240 kr. i rabat på ugeprisen på dit lange kursus på Børkop Højskole. Denne særlige nedsættelse stammer fra fondsmidler (Mangfoldighedspuljen), som støtter ordblindes ophold på Børkop Højskole i 2022 og som understøtter at skolens lærere arbejder med at udvikle undervisningsformer, som understøtter læring med mindre brug af skriftsprog og læsning.

Elevstøttefonden

Børkop Højskoles elevforening har en elevstøttefond, hvorfra du kan søge om et rentefrit lån til betaling af op til halvdelen af din kursusudgift. Du kan få et ansøgningsskema på kontoret.

Studielegat

Bankly har lanceret et studielegat til støtte for elever, der har brug for økonomisk støtte til et ophold i udlandet eller på højskole, et projekt eller andet. Legatet kan søges af alle nuværende og tidligere studerende og er et af de få studielegater i Danmark, der også kan søges af højskoleelever.

Rigsfællesskabets højskolestipendium

Færinger (med bopæl i Færøerne) kan få et rejsetilskud på op til 5.000 kr. Beløbet gives som en refusion af faktiske udgifter til rejse og mod kvittering. Desuden er det muligt at søge Rigsfællesskabets højskolestipendium, hvis du er mellem 18 og 25 år. Ansøgningsfristen for efterårskurser er d. 1. marts og for forårskurser d. 1. september.

Arbejdsløs

Henvend dig til jobcentret og din a-kasse og få oplyst om du kan få dine dagpenge med.

Mentorordning

Ordningen kan være for dig, der er under 25 år, og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Du skal sammen med en UU-vejleder lave en uddannelsesplan, hvori et højskoleophold indgår. Som elev under mentorordningen har du mulighed for, men ikke krav på at få en økonomisk støtte til elevbetalingen.

Sygedagpenge

Henvend dig til din kommune og få oplyst om du kan få dine sygedagpenge med.

Privat støtte

Der findes en del lokale, kristne fællesskaber og enkeltpersoner, som ønsker at støtte unge i et ophold på en bibelhøjskole. Du kan undersøge, om det findes i dit kristne fællesskab eller i din familie og sende en ansøgning. Vær opmærksom på, at hvis du modtager støtte til opholdet, som ikke kommer fra den nærmeste familie, skal du indberette beløbet til Skat.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.