Støttemuligheder

Vi ved, at økonomien kan være en hindring for at komme på højskole. Men heldigvis er der forskellige muligheder for at få støtte til et ophold på Børkop Højskole.

Rigsfællesskabets højskolestipendium

Har du bopæl i Grønland eller Færøerne, kan du søge Rigsfællesskabets højskolestipendium, der giver et tilskud på 700 kr./uge eller i alt 14.000 kr. (20 ugers højskoleophold). Læs mere om stipendiet og ansøg her.

Ordblind

Hvis du er diagnosticeret med dysleksi, kan vi tilbyde dig 300 kr. i rabat på ugeprisen på dit lange kursus på Børkop Højskole. Denne særlige nedsættelse stammer fra fondsmidler (Mangfoldighedspuljen), som støtter ordblindes ophold på Børkop Højskole i 2024 og som understøtter at skolens lærere arbejder med at udvikle undervisningsformer, som understøtter læring med mindre brug af skriftsprog og læsning.

Erhvervsskoledimittend

Har du færdiggjort en erhvervsuddannelse, kan vi tilbyde dig 300 kr. i rabat på ugeprisen på dit lange kursus på Børkop Højskole i 2024. Denne særlige nedsættelse stammer ligeledes fra fondsmidler (Mangfoldighedspuljen).

Pitstop (til dig der er studerende)

Har du brug for en pause fra studierne? Vi kan nu tilbyde dig 100 kr. i rabat på ugeprisen, hvis du sætter studiet på pause et semester, og tager et langt kursus på Børkop Højskole i 2024.

På mange uddannelsessteder er det muligt at tage orlov et eller flere semestre, men det er også en oplagt mulighed for dig, der læser en bachelor og gerne vil tage en pause inden du påbegynder din kandidat.

Elevstøttefonden

Børkop Højskoles elevforening har en elevstøttefond, hvorfra du kan søge om et rentefrit lån til betaling af op til halvdelen af din kursusudgift. Du kan få et ansøgningsskema på kontoret.

Arbejdsløs

Henvend dig til jobcentret og din a-kasse og få oplyst om du kan få dine dagpenge med.

Mentorordning

Ordningen kan være for dig, der er under 25 år, og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Du skal sammen med en UU-vejleder lave en uddannelsesplan, hvori et højskoleophold indgår. Som elev under mentorordningen har du mulighed for, men ikke krav på at få en økonomisk støtte til elevbetalingen.

Sygedagpenge

Henvend dig til din kommune og få oplyst om du kan få dine sygedagpenge med.

Privat støtte

Der findes en del lokale, kristne fællesskaber og enkeltpersoner, som ønsker at støtte unge i et ophold på en bibelhøjskole. Du kan undersøge, om det findes i dit kristne fællesskab eller i din familie og sende en ansøgning. Vær opmærksom på, at hvis du modtager støtte til opholdet, som ikke kommer fra den nærmeste familie, skal du indberette beløbet til Skat.

Økonomisk støtte til FGU-elevers højskoleophold

Skal du til at tage den Forberedende Grunduddannelse FGU, kan du måske få et et højskoleophold betalt af staten, som en del af din uddannelse. Nu kan FGU-elever nemlig, som led i deres EGU, tage skoleforløb på en højskole i op til en tredjedel af den forberedende uddannelses længde. Læs mere om aftalen, der gør det muligt her.

Studielegat

Bankly har lanceret et studielegat til støtte for elever, der har brug for økonomisk støtte til et ophold i udlandet eller på højskole, et projekt eller andet. Legatet kan søges af alle nuværende og tidligere studerende og er et af de få studielegater i Danmark, der også kan søges af højskoleelever.

Fundraising.how

Fundraising.how er en database med artikler om legatsøgning, der fortæller om, hvad du skal tage højde for i forbindelse med ansøgning af fonde.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.