Børkop Højskole

Del denne

Hvad vi ønsker at gøre

Tagrende

I samarbejde med rådgivende ingeniør Finn Balle har bestyrelsen for Børkop Højskole vurderet, at den bedste og mest bæredygtige løsning vil være en renovering af skolens kollegier. Vi har derfor fået udarbejdet et renoveringsforslag. Vi ønsker at bringe skolens kollegier op på samme høje standard, som kendetegner vores højskole i øvrigt.

 

Vi har ikke mulighed for ingenting at gøre. I løbet af forholdsvis få år skal der foretages en gennemgribende og bekostelig fornyelse af kollegiernes installationer. Vi ønsker derfor at bruge anledningen til samtidig at bringe kollegierne i en stand, som gør dem mere moderne og billigere at opvarme.

 

Vi ønsker at foretage renoveringen i etaper. Det betyder, at udgifterne fordeles over en årrække, og det vil være muligt at have elever i ¾ af kollegierne mens renoveringen finder sted.

 

Etape 1 - Bane-kollegiet

ventilation
rørudskiftning
delvis udskiftning af el
gulve i badeværelser og sanitet
renovering af lofter, vægge og gulve
isolering på loft og i krybekælder 

 

Etape 2 - Bane-kollegiet

nyt tag
isolering af ydermur og klimaskærm
udskiftning af vinduer og døre
etablering af dræn og udtørring af kælder

 

Etape 3 - Å-kollegiet og indgangspartiet
nyt tag
isolering af ydermur og klimaskærm
udskiftning af vinduer og døre

 

Etape 4 - Å-kollegiet og indgangspartiet
ventilation
rørudskiftning
delvis udskiftning af el
gulve i badeværelser og sanitet
renovering af lofter, vægge og gulve
isolering på loft og i krybekælder

 

Etape 5 (eventuelt)
sænkning af lofter
etablering af nye fællesrum
delvis udskiftning af inventar

Vokseværk