Børkop Højskole

Del denne

Kapitalrejsning

En fuld renovering af kollegierne skønner vi vil koste omkring 12 mio. kr. Halvdelen håber vi at få ind i gaver fra skolens bagland. Den anden halvdel vil vi låne.

Kollegierenovering 2019-3

Pr. 1. marts 2019 er vi blevet lovet 2,7 mio. i gaver fra skolens bagland. Det er vi utrolig taknemmelige for! Samtidig har vi fået lov at låne et tilsvarende beløb hos Indre Mission på almindelige markedsvilkår. Det er vi også taknemmelige for, og det sikrer, at vi nu kan gennemføre to af de fire planlagte faser i renoveringen.

 

Vi fortsætter indsamlingen til den resterende del af renoveringen. Derfor håber vi fortsat, at I, som er skolens venner, tidligere elever og bagland, vil bakke op med omtale af vores renovering, økonomisk støtte og forbøn.

 

Den bedste mulighed er at støtte renoveringen med en fastgiveraftale, der fx løber over 10 år. Hvis du samtidig yder skolen et lån på det samlede beløb, du ønsker at give i løbet af de fx 10 år, udbetales hele beløbet til skolen ved start som et lån, hvorefter lånet i ti årlige rater overdrages til skolen som gave og udløser fradrag som ved almindelige gaver.

Vokseværk