Børkop Højskole

Del denne

Modul 4: Fordybelse

Motto: Kend dit hellige bjerg og bestig det

Portraet 12

Mathilde erfarede at få fred i sjælen - gennem stilhed:
"2 timers stilletid på IMB. Hver dag! Dét er lang tid. For lang tid? Gennem stilheden har jeg oplevet at blive flyttet fra tanker om perfektionisme, forventningspres og travlhed til at blive fyldt af en ro, en fred. Ikke hvilken som helst fred. En sjælefred, som kun Gud kan give, når jeg søger ham og giver ham plads i stilheden." Mathilde Kruse Madsen, elev F18

 

I fjerde modul vil vi særligt arbejde med at få gode vaner, lære at singletaske, bevæge os langt ind i Guds ord og slutte fred med os selv og Gud.

 

Den bibelske grundfortælling for modul 4 er 1. Kongebog kapitel 19, vers 1-18. Efter at profeten Elias er blevet reddet fra at sulte, har stået ansigt til ansigt med afgudsprofeter og er blevet personligt forfulgt af den hævntørstige dronning Jesabel, møder han Gud ved Det Hellige Bjerg i den sagte susen.

 

FÆLLESFAG I MODUL 4

 

GT-historien

Tråden fra gennemgangen af Det Gamle Testamente i modul 1 tages op igen her i modul 4, hvor vi fuldender rejsen gennem den gamle pagts bøger.

 

Identitet

Vores relationer er afgørende for, hvem vi er. I både 3. og 4. modul vil identitetsundervisningen fokusere på, hvordan vi skaber, fastholder og udvikler gode og stærke relationer. Herunder inddrages også kønsidentitet og parforhold. Gennem undervisningen får du indsigt og redskaber til at finde din identitet ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

 

Romerbrevet

Et af de væsentligste breve i Det Nye Testamente til forståelsen af, hvad den kristne tro er. Her i tredje modul går vi igennem de sidste 8 kapitler, som både giver indblik i Guds frelsesplan og giver vejledning til livet som kristen og i det kristne fællesskab.

 

Liv i troen: Korsteologi

Hvorfor oplever jeg, at Gud skjuler sig, når jeg har brug for ham? Hvorfor belønner - eller straffer - Gud mig ikke, når jeg fortjener det? Hvorfor er det som om tro altid følges med anfægtelse og tvivl? Korsteologien hjælper os med at sætte ord på og forholde os til det kristne liv som det er i virkelighedens verden og til at forstå, hvorfor herlighedsteologi er så fatal.

 

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her får vi besøg udefra og oplever troen "Fra en anden vinkel". Vi har paneldebat, spørgsmålsaften eller bearbejder temaer, der har betydning for vores fællesskab. Alt sammen i bibelhøjskolens ånd med "øjet, som det skabtes, himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden" (N.F.S. Grundtvig).

 

Foreningsmarked

En dag med besøg af en lang række foreninger, som ud fra et kristent værdigrundlag arbejder for en værdig sag. Gennem peptalks, samtaler og konkrete tilbud får du mulighed for at teste, hvad dit hjerte er i brand for, og hvad Gud kalder dig til at engagere dig i.

 

VALGFAG I MODUL 4

 

Active Living II

Nye perspektiver på og praktiske øvelser omkring det, der gør, at vi kan lægge "år til livet - og liv til årene". Om fysisk og mental sundhed i teori og praksis.

 

Trosforsvar

Dette valgfag klæder dig på til mødet med mennesker, som stiller sig kritisk over for din tro. Du vil få værktøjer, så du kan give relevante svar, når der stilles kritiske spørgsmål. Samtidig vil du blive introduceret til væsentlige argumenter for kristendommens troværdighed.

 

Sammenspil og lovsang II

Fortsat fra modul 3.

 

Go Creative II

Fortsat fra modul 3.

 

Prædikenlære

Teori og praksis for dig, der ønsker at dygtiggøre dig i formidling generelt og særligt formidling af den kristne tro. Der bliver mulighed for i trygge rammer at få feedback på egen forkyndelse, redskaber til forberedelse, formidling og egen forkynderprofil samt overvejelser om prædikenens åndelige side og betydningen af bøn. Og ikke mindst: Mulighed for at komme ud i en ungdomsforening med forkyndelse om Jesus!

 

Sangskrivning/komposition

Du arbejder med at skrive din egen sang og opføre den foran et publikum. Du bliver sat i gang gennem små øvelser i tekstskrivning og kompostion inden du kaster dig ud i dit eget projekt.

 

Kreativt projekt / skriveværksted

I dit eget kreative projekt får du ro til fordybelse og plads til at afprøve vilde ideer, alt efter hvad du har brug for. Her skubbes du ud i at tage din skaberkraft alvorligt og igennem den gå ind i et nærvær med Gud og med dig selv. Det er også en mulighed for dig at udfolde dig kreativt på skrift - og få feedback.

 

Bibelprojekt

Dette projekt er din mulighed for individuel fordybelse i et af de emner eller problemstillinger fra livets og troens verden, som du er optaget af. Undervejs vil du få vejledning og sparring.

 

Kajak

Gennem dette forløb får du mulighed for at tage kajakbevis. Der kræves ingen forkundskaber.

 

 

NB: Ret til ændringer forbeholdes. 

Vokseværk