Børkop Højskole

Del denne

Modul 4: Fordybelse

Motto: Kend dit hellige bjerg og bestig det

Portraet 12

Mathilde erfarede at få fred i sjælen - gennem stilhed:
"2 timers stilletid på IMB. Hver dag! Dét er lang tid. For lang tid? Gennem stilheden har jeg oplevet at blive flyttet fra tanker om perfektionisme, forventningspres og travlhed til at blive fyldt af en ro, en fred. Ikke hvilken som helst fred. En sjælefred, som kun Gud kan give, når jeg søger ham og giver ham plads i stilheden." Mathilde Kruse Madsen, elev F18

 

I fjerde modul vil vi særligt arbejde med at få gode vaner, lære at singletaske, bevæge os langt ind i Guds ord og slutte fred med os selv og Gud.

 

Den bibelske grundfortælling for modul 4 er 1. Kongebog kapitel 19, vers 1-18. Efter at profeten Elias er blevet reddet fra at sulte, har stået ansigt til ansigt med afgudsprofeter og er blevet personligt forfulgt af den hævntørstige dronning Jesabel, møder han Gud ved Det Hellige Bjerg i den sagte susen.

 

FÆLLESFAG I MODUL 4

 

Troslære og gudsbillede

Tråden fra gennemgangen af troslæren i modul 1 tages op igen her i modul 4. Men nu med et eksistentielt perspektiv. Ledetråden er spørgsmålet: Hvilken betydning har den kristne tro for mig, mit forhold til Gud og mit billede af Gud?

 

Identitet

Vores relationer er afgørende for, hvem vi er. I både 3. og 4. modul vil identitetsundervisningen fokusere på, hvordan vi skaber, fastholder og udvikler gode og stærke relationer. Herunder inddrages også kønsidentitet og parforhold. Gennem undervisningen får du indsigt og redskaber til at finde din identitet ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

 

Romerbrevet

Et af de væsentligste fjerde modul går vi igennem de sidste 8 kapitler, som både giver indblik i Guds frelsesplan og giver vejledning til livet som kristen og i det kristne fællesskab.

 

Liv i troen: Ritualer

Praktisk og teoretisk vil vi arbejde med de ritualer, som folkekirken har for livets store begivenheder og bidrage til en gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke, Fredericia, sammen med sognepræst Kristoffer Bruun Simonsen.

 

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her får vi besøg udefra og oplever troen "Fra en anden vinkel". Vi har paneldebat, spørgsmålsaften eller bearbejder temaer, der har betydning for vores fællesskab. Alt sammen i bibelhøjskolens ånd med "øjet, som det skabtes, himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden" (N.F.S. Grundtvig).

 

Foreningsmarked

En dag med besøg af en lang række foreninger, som ud fra et kristent værdigrundlag arbejder for en værdig sag. Gennem peptalks, samtaler og konkrete tilbud får du mulighed for at teste, hvad dit hjerte er i brand for, og hvad Gud kalder dig til at engagere dig i.

 

Outdoortur

En dag i Guds natur med masser af aktiviteter til vands og på land, mad på og lovsang omkring bålet. Fællesskab, fællesbøn og gode samtaler. Solnedgang og myggespray.

 

Helligåndens gerninger

En temadag op til pinse om Helligånden. Troen på Gud er troen på en Gud, der er virksom og tilstedeværende i verden og i menneskers liv. Derfor kan Guds gerninger også ses i historien, i nutiden og i den kristnes liv. Vi vil gå på opdagelse i erfaringsdimensionen af den kristne tro.

 

VALGFAG I MODUL 4

 

Sammenspil og lovsang II

Fortsat fra modul 3.

 

Go Creative II

Fortsat fra modul 3.

 

Johannes' Åbenbaring

Bibelens sidste skrift kan synes som en lukket bog for mange. Valgfaget hjælper dig derfor med at finde hovedlinjerne: Alvoren og dommen, håbet og trøsten. Bogen er spækket med symbolsprog, som handler om noget virkeligt. Andre dele af bogen er meget mere enkle, end du måske tror.

 

Kajak

Gennem dette forløb får du mulighed for at tage kajakbevis. Der kræves ingen forkundskaber.

 

Kreativt projekt / skriveværksted

I dit eget kreative projekt får du ro til fordybelse og plads til at afprøve vilde ideer, alt efter hvad du har brug for. Her skubbes du ud i at tage din skaberkraft alvorligt og igennem den gå ind i et nærvær med Gud og med dig selv. Det er også en mulighed for dig at udfolde dig kreativt på skrift - og få feedback.

 

Praktisk discipelskab

I praktisk discipelskab vil vi gå på opdagelse i dit liv med Gud. Hvad kendetegner og hvordan udleves det at være elev af Jesus? Hvordan bliver det praktiske liv som discipel af Jesus levet ud i en hverdag anno 2020? Vi vil sammen afprøve forskellig, spirituel praksis, både noget, som kommer fra de første kristnes liv med Gud og nye udtryk, som er kommet til.

 

Bibelprojekt

Dette projekt er din mulighed for individuel fordybelse i et af de emner eller problemstillinger fra livets og troens verden, som du er optaget af. Undervejs vil du få vejledning og sparring.

 

Musikproduktion

I dette valgfag vil vi indspille nogle numre, måske noget, du selv har skrevet? Og gennem processen bliver du dus med at arbejde med optagelse og produktion af musik og sang.

 

NB: Opdateret 26.9.19. Ret til ændringer forbeholdes. 

Vokseværk