Børkop Højskole

Del denne

Modul 3: Kald

Motto: Slap af til du møder hvalen

Tobias Arent

Se bagom og få stærkere relationer
"Jeg har oplevet, at jeg ser og møder andre på en anden og bedre måde, efter jeg har lært mere om identitet og psykologi. Jeg er bedre til at se bagom. En bemærkning, der før ville gøre mig ked af det, går nu først gennem hovedet, så jeg forstår, hvorfor en anden siger, som han gør. Det har gjort mine relationer stærkere." Tobias Arendt Laursen, elev F18

 

I tredje modul vil vi særligt arbejde med kaldet, valgfrihedens tyranni og modet til at prioritere.

 

Den bibelske grundfortælling for modul 3 er Jonas' Bog. Profeten Jonas fik et tydeligt vink med en vognstang om, at Gud ønskede ham til Nineve. Hvis Gud virkelig vil have dig et bestemt sted hen, har han rigeligt med venner og hvaler til at hjælpe sig. Men hvordan ser Guds kald og ledelse ud i livets og troens små og store valg?

 

FÆLLESFAG I MODUL 3

 

Etik

Hvad er Guds vilje med dit liv og hvad er rigtigt og forkert? Der bliver sat fokus på Guds vejledning ift. relevante områder, som du er med til at vælge. Det kan fx være genmanipu­lation, abort, døds­hjælp, penge eller menneskesyn.

 

Identitet

Vores relationer er afgørende for, hvem vi er. I både 3. og 4. modul vil identitetsundervisningen fokusere på, hvordan vi skaber, fastholder og udvikler gode og stærke relationer. Herunder inddrages også kønsidentitet og parforhold. Gennem undervisningen får du indsigt og redskaber til at finde din identitet ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

 

Liv i troen: Karriere og livsroller - og korsteologi og herlighedsteologi

Luthers måde at tænke om vores roller og beskæftigelse, det Luther kaldte livet "i kald og stand", vil vi fordybe os i, fordi der heri er god hjælp til at forstå, hvad det er, Gud kalder os til.

 

Hvorfor oplever jeg, at Gud skjuler sig, når jeg har brug for ham? Hvorfor belønner - eller straffer - Gud mig ikke, når jeg fortjener det? Hvorfor er det som om tro altid følges med anfægtelse og tvivl? Korsteologien hjælper os med at sætte ord på og forholde os til det kristne liv som det er i virkelighedens verden og til at forstå, hvorfor herlighedsteologi er så fatal.

 

På opdagelse i Ny Testamente

Det Nye Testamente er en fascinerende samling af skrifter fra det første århundrede. De rummer vidnesbyrdene om den opstandne Jesus og udforsker konsekvenserne for vores overbevisninger og den måde, vi lever vores liv på. Her går vi på opdagelse og får et overblik - særligt over de nytestamentlige skrifter, som vi ikke arbejder med i den øvrige undervisning.

 

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her får vi besøg udefra og oplever troen "Fra en anden vinkel". Vi har paneldebat, spørgsmålsaften eller bearbejder temaer, der har betydning for vores fællesskab. Alt sammen i bibelhøjskolens ånd med "øjet, som det skabtes, himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden" (N.F.S. Grundtvig).

 

Studietur til København

En indtryksfuld tur, hvor du vil møde mennesker og steder i København, som vil udfordre din tænkning om, hvordan passion for Jesus ser ud. Diakoni, mission, musik, sang oplevet i et fællesskab med mennesker, du har fulgtes med i en højskolehverdag gennem flere måneder. Bedre bliver det ikke!

 

VALGFAG I MODUL 3

 

Go Creative II

Valgfaget strækker sig over 2 moduler og giver grundlæggende introduktion til nye materialer og udtryksformer.

 

Sammenspil og lovsang II

Strækker sig over 2 moduler og giver mulighed for fordybelse i musikalsk udfoldelse samt opbygning af teoretisk viden, der gør det muligt at udforske det musikalske univers. Det er faget, hvor vi indøver og praktiserer - først og fremmest inden for den rytmiske lovsangstradition.

 

Trosforsvar

Dette valgfag klæder dig på til mødet med mennesker, som stiller sig kritisk over for din tro. Du vil få værktøjer, så du kan stille åbne spørgsmål og give relevante svar, når der stilles kritiske spørgsmål. Samtidig vil du blive introduceret til væsentlige argumenter for kristendommens troværdighed.

 

Active Living III

Faget for dig, der vil leve livet aktivt. I dette fag får du nye perspektiver på og praktiske øvelser omkring det, der gør, at vi kan lægge "år til livet - og liv til årene". Om fysisk og mental sundhed i teori og praksis.

 

Outreach

Kirken har et stående kald til ikke at have nok i sig selv. Vi skal række ud mod mennesker omkring os med konkret hjælp og barmhjertighed og med det fantastiske evangelium om Jesu kærlighed. I dette valgfag vil vi sammen arbejde med at række ud mod mennesker omkring os.

 

Prædikenpraksis

Teori og praksis for dig, der ønsker at dygtiggøre dig i formidling generelt og særligt formidling af den kristne tro. Der bliver mulighed for i trygge rammer at få feedback på egen forkyndelse, redskaber til forberedelse, formidling og egen forkynderprofil samt overvejelser om prædikenens åndelige side og betydningen af bøn. Og ikke mindst: Mulighed for at komme ud i en ungdomsforening eller på en efterskole med forkyndelse om Jesus! Det sidste gør vi i begyndelsen af maj.

 

Nådegaverne

I dette fag vil vi gå på opdagelse i, hvad Det Nye Testamente lærer os om nådegaver, hvad nådegaveudrustning betyder for vores tjeneste, og hvilke nådegaver vi hver især er udrustet med.

 

Træklatring

Faget sætter fokus på kroppen som Guds skaberværk, ved at udforske kroppens styrke, fysik og balanceevne. Du får viden og kendskab til disse igennem introduktioner og klatringsøvelser i sværhedsgrad tilpasset til dig.

 

NB: Opdateret 26.5.19. Ret til ændringer forbeholdes. 

Vokseværk