Børkop Højskole

Del denne

Modul 1: Rødder

Motto: Det er vigtigere, hvor du bygger, end hvor smukt det tager sig ud

Portraet 11

For at være Guds barn, skal jeg bare være
"Jeg behøver ikke bekymre mig om alt det med at tro! Tror jeg? Tror jeg nok? Jeg har erfaret, at jeg bare må være og få lov til at tage imod! Jeg skal ikke gøre en hel masse, jeg skal ikke være på en speciel måde - Gud giver mig det hele! Det giver en enorm ro. Jeg er go' nok, og jeg tror. Punktum!"
Benjamin Sand, elev F18


I første modul vil vi særligt arbejde med, hvad det vil sige at være luthersk kristen, hvordan vi giver slip på perfektionisme og lever i den frihed, Jesus har givet os. Målet er at finde det sted, hvor vi som mennesker og kristne kan finde fred, trives og gro.

 

Den bibelske grundfortælling for modul 1 er Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 24-27, hvor Jesus afslutter sin berømte bjergprædiken med en opfordring til, at vi funderer vores livs bygning på Klippen.

 

FÆLLESFAG I MODUL 1

 

Troslære og gudsbillede

I dette fag gennemgår vi den kristne tros grundlag. Med udgangspunkt i Bibelen og den evangelisk-lutherske beken­delse vil vi undersøge, hvem Gud er. Samtidig vil vi bruge god tid på at snakke om forholdet mellem Gud, som han er, Gud som kirkens trosbekendelse beskriver ham, og så det billede jeg har af Gud og hvor det stammer fra. I modul 1 handler det særligt om forudsætningerne for den kristne tro og troen på Gud som skaber.

 

Romerbrevet

Et af de væsentligste breve i Det Nye Testamente til forståelsen af, hvad den kristne tro er. Her i første modul går vi igennem de første 8 kapitler, som er den mest grundlæggende og systematiske del af brevet.

 

Liv i troen

I modul 1 handler "Liv i troen" om Dåben og om bibellæsning. Vi vil gå i dybden med, hvad Bibelen siger om dåben, undersøge, hvordan der læres om dette i den lutherske kirke og give god mulighed for at drøfte andre kirkers syn på dåben. Desuden vil du blive introduceret til Bibelen og dens univers med praktiske redskaber.

 

Identitet

I modul 1 handler undervisningen i identitet om den personlige identitet. Her får du indsigt i, hvem du er som person, når der blandt andet arbejdes med emner som temperamenter, selvværd og selvtillid. Undervisningen er båret af at forstå sig selv ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

 

Kulturforståelse

Som forberedelse til studieturen til Etiopien vil vi lege, snakke og lytte os til større forståelse for kulturelle forskelle, deres betydning for vores forståelse af os selv og for vores måde at være sammen på. Vi ønsker at opnå en kulturel sensivitet, som kan øge vores udbytte af mødet med vores etiopiske brødre og søstre og åbne os for at se på vores eget liv og prioriteringer med nye øjne.

 

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her får vi besøg udefra og oplever troen "Fra en anden vinkel". Vi har paneldebat, spørgsmålsaften eller bearbejder temaer, der har betydning for vores fællesskab. Alt sammen i bibelhøjskolens ånd med "øjet, som det skabtes, himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden" (N.F.S. Grundtvig).

 

VALGFAG I MODUL 1

 

Go Creative I

Valgfaget strækker sig over 2 moduler og giver grundlæggende introduktion til genstandstegning, farvelære og komposition, forskellige udtryk på papir og lærred og i det hele taget: et nyt sprog til at arbejde med og udtrykke indsigt og erkendelse.

 

Sammenspil og lovsang I

I dette grundfag i det musiske værksted opnår du først og fremmest erfaring med sammenspil til brug i det kristne fællesskab. Derved får du bevidsthed om ledelse af fællessang, ledelse af et team af musikere, moderne kirkemusik og musik til den traditionelle højmesse, musik i gudstjenesten, valg af sange ud fra et teologisk perspektiv og opbygning af lovsangsaftener. Valgfaget strækker sig over 2 moduler.

 

Bøn

Her er pulsslaget i livet med Gud. Vi vil sammen gå på opdagelse i bønnens verden, prøve forskellige måder at bede på og erfare, hvordan bønnen bringer tæt på Jesus.

 

Bæredygtighed

Klimakrisen har fået bæredygtighed på alles læber. Som kristne har vi den stærkest tænkelige motivation for at engagere os i kampen for at passe på vores klode. Vi er nemlig overbevist om, at det er en bundet opgave vi har fået af skaberen. Men hvad er op og ned i klimadebatten? Hvad batter i virkeligheden? Vi skal arbejde med, hvordan vi konkret kan lære at leve mere bæredygtigt - og måske også gøre Børkop Højskole mere bæredygtig.

 

Discipelskab

I dette fag kommer vi til at arbejde med, hvad der gør os til Guds børn, og hvad der giver os kraften til at leve som Guds børn i verden. Hvordan vokser man som discipel? Vi arbejder med vores identitet som sendt til verden.

 

Ind i musikken

Et valgfag som introducerer dig for forskellige musikalske genrer og udtryk både teoretisk og praktisk. Det er også her, du kan stå på, hvis du kun har lille erfaring med at spille og synge.

 

Andagtsøvelser

Et fag, som klæder dig på til at formidle den kristne tro til andre. Der arbejdes både teoretisk og praktisk og både med form og indhold.

 

Active Living I

At være rask og sund handler også om at leve i pagt med den måde, Gud har skabt os på. Dette vil vi udforske ud fra nye forskningsresultater, som peger på betydningen af Kost, Rygning, Alkohol og Motion i forhold til fysisk sundhed og Kompetence, Relation, Accept og Mestring i forhold til mental sundhed. Og så skal vi prøve forskellige sjove og skæve måder at være aktiv på.

 

Åbent værksted (keramik)

I det kreative værksted bliver du introduceret til at arbejde i tre dimensioner med ler. Der bliver mulighed for at afprøve forskellige teknikker og brændinger. En fantastisk indgang til et univers, der kan åbne dig for nye indsigter gennem kreativt udtryk.

 

NB: Opdateret 26.9.19. Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Vokseværk