Børkop Højskole

Del denne

Modul 2: Eventyr

Motto: Hvis du vil gå på vandet, må du ud af båden

Mie Kühne

Tænk ikke begrænsende om dig selv. Udforsk i stedet!
"Jeg havde afvist, at jeg kunne lære at spille musik, men fik opmuntring og redskaber til at prøve kræfter med det på IMB. Derfor tænker jeg ikke så begrænsende om mig selv længere - mere udforskende! Det samme er jeg begyndt at tænke i mit forhold til Gud: Måske kan Gud bruge mig på nogle måder, jeg ikke havde forestillet mig?!"  Mie Kühne, elev F18

 

I andet modul skal vi arbejde med at udvide vores komfortzone, realisere vores gudgivne potentiale og få nye erfaringer. Målet er at opdage, at livet med Gud og andre mennesker er et eventyr, som venter på at vi griber det, og som vi kan lade os gribe af.

 

Den bibelske grundfortælling for modul 2 er Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 22-33. Virkeligt og symbolsk får Peter lov til at gå på vandet - men det ikke bølgerne, der bærer ham! Det er Jesus, som Peter viser tillid.

 

FÆLLESFAG I MODUL 2


GT - profetien

Det gamle Testamente hedder sådan, fordi det rummer den gamle pagt mellem Gud og hans folk Israel. Samtidig er det grundlæggende for os kristne og hjælper os med at forstå baggrunden for den nye pagt, Gud har indgået med os i dåben. Vi vil fokusere på den røde tråd gennem Det Gamle Testamentes profetiske forkyndelse af Guds frelsesplan og forberedelsen til Guds komme til verden.

 

Identitet

I modul 2 handler undervisningen i identitet om mødet med de andre. Dette møde giver dig uvurderlig indsigt i, hvem du selv er, og dermed hvordan du møder de andre i lyset af temaer som skyld, skam, tilgivelse og genoprejsning. Undervisningen er båret af at forstå sig selv ud fra et grundlæggende kristent menneskesyn.

 

Johannesevangeliet

Evangeliernes beretninger om Jesu liv, død og opstandelse er en grundsten i den kristne tro. I foråret vil vi særligt benytte Johannesevangeliet som kilde. Det er et evangelium, som særligt fokuserer på betydningen af historien om Jesus for os, der lever i dag. Johannes selv siger om sit evangelium, at det er skrevet, "for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn."

 

Liv i troen

Vi stiller skarpt på toregimentelæren og hvordan den lutherske tradition hjælper os med at forstå forholdet mellem fx politik og religion og vores rolle som både borgere i et demokrati og medlemmer af Guds store kirke.

 

Kulturforståelse

Som forberedelse til studieturen til Etiopien vil vi lege, snakke og lytte os til større forståelse for kulturelle forskelle, deres betydning for vores forståelse af os selv og for vores måde at være sammen på. Vi ønsker at opnå en kulturel sensivitet, som kan øge vores udbytte af mødet med vores etiopiske brødre og søstre og åbne os for at se på vores eget liv og prioriteringer med nye øjne.

 

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Vi skal lytte til et bibelforedrag, have paneldebat, spørgsmålsaften eller noget helt fjerde. Alt sammen i bibelhøjskolens ånd med "øjet, som det skabtes, himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden" (N.F.S. Grundtvig).

 

Studietur til Etiopien

I uge 9 og 10 tager vi på studietur til Etiopien. Læs mere om studieturen her.

 

VALGFAG I MODUL 2

 

Tal om tro

3 gange i løbet af kurset mødes I med modne kristne fra Børkop og omegn til samtaler om troen på og livet med Jesus.

 

Improvisation

Øv dig i at improvisere på instrumenter og sang. Ved at improvisere træner du din evne til at handle spontant, du øver dig i at stå ved dig selv, styrker din personlige gennemslagskraft og kommer i kontakt med ukendte sider af dig selv. Alt sammen kompetencer, som også kan styrke dig på andre områder af dit liv og din tjeneste.

 

Ét par - to mennesker

- om udfordringer ved at leve som par i tiden på IMB og i livet derefter. Et fag for ægtepar og kærestepar.

 

Go Creative I

Fortsættes fra modul 1.

 

Træklatring

Faget sætter fokus på kroppen som Guds skaberværk, ved at udforske kroppens styrke, fysik og balanceevne. Du får viden og kendskab til disse igennem introduktioner og klatringsøvelser i sværhedsgrad tilpasset til dig.

 

Lovsang og kirke I

Fortsættelse fra modul I.

 

Johannes' Åbenbaring

Bibelens sidste skrift kan synes som en lukket bog for mange. Valgfaget hjælper dig derfor med at finde hovedlinjerne: Alvoren og dommen, håbet og trøsten. Bogen er spækket med symbolsprog, som handler om noget virkeligt. Andre dele af bogen er meget mere enkle, end du måske tror

 

Mountainbike

Du kommer til at modtage basal introduktion til mountainbike, hvorefter du udfordres af de danske skove og vegetationer. Navigation bliver her en integreret del. Introduktion til gps navigation, kortlæsning og sporløs færden, er derfor selvskrevet.

 

Hebræerbrevet

Et vigtigt nytestamentligt skrift, som binder Det Gamle Testamente sammen med Det Nye Testamente og hjælper os med at forstå Jesu unikke betydning for os og hele Guds frelseshistorie.

 

Bibelsk lederskab

I dette fag går vi på opdagelse i, hvordan lederskab ser ud i Bibelen og hvad vi kan lære af de bibelske ledere. Men vi lader os også inspirere af moderne ledelsesteori fra Stephen Covey til Bent Jakobsen.

 

Åbent værksted

Skolen har nogle virkelig gode værksteder til maleri, tegning, glas, keramik, installationer og meget, meget andet. På åbent værksted kan du få en indføring i nogle af dem, adgang til at bruge værkstederne i din fritid og vejledning og udfordringer til at gå ind i skabende processer. Vi tilstræber at gøre undervisningen så individuel som mulig, så du kan komme til at prøve det, du helst vil. Åbent værksted er stedet, hvis du vil prøve at arbejde med glas. (Glas er ikke en del af Den Kreative Linje). Her kan du udfordre/opdage dine kreative evner. Her kan du prøve at give dine tanker et udtryk, male en sandhed, skabe noget der handler om noget eller bare lege med et materiale. Nysgerrighed er den eneste forudsætning, der kræves.

 

 NB: Ret til ændringer forbeholdes. 

Vokseværk