Modul 3: Fordybelse

Motto: Kend dit hellige bjerg og bestig det

I tredje modul vil vi særligt arbejde med at få gode vaner, lære at singletaske, bevæge os langt ind i Guds ord og slutte fred med os selv og Gud.

Mathilde erfarede at få fred i sjælen – gennem stilhed
“2 timers stilletid på IMB. Hver dag! Dét er lang tid. For lang tid? Gennem stilheden har jeg oplevet at blive flyttet fra tanker om perfektionisme, forventningspres og travlhed til at blive fyldt af en ro, en fred. Ikke hvilken som helst fred. En sjælefred, som kun Gud kan give, når jeg søger ham og giver ham plads i stilheden.” 

Mathilde Kruse Madsen, elev F18

Den bibelske grundfortælling for modul 3 er 1. Kongebog kapitel 19, vers 1-18. Efter at profeten Elias er blevet reddet fra at sulte, har stået ansigt til ansigt med afgudsprofeter og er blevet personligt forfulgt af den hævntørstige dronning Jesabel, møder han Gud ved Det Hellige Bjerg i den sagte susen.

Fællesfag i modul 3

Gud og grønne skove

Gud vil os og har skabt en verden, der byder på en fantastisk mængde af eventyr. Vi vil gøre erfaringer med naturen, så de kan bruge den ansvarligt, nyde og holde af den. Lade naturen inspirere til hvile og kontemplation såvel som aktivitet og handling for at vi kan lære at leve et bæredygtigt og ansvarligt liv personligt, med hinanden og med skaberværket.

Identitet

I modul 3 handler undervisningen i identitet om køn, krop, seksualitet og idealer. Dertil knyttes temaer som singleliv, dating, parforhold og kønsidentitet.

Romerbrevet

Et af de væsentligste breve i Det Nye Testamente til forståelsen af, hvad den kristne tro er. Her i tredje modul går vi igennem de sidste 8 kapitler, som både giver indblik i Guds frelsesplan og giver vejledning til livet som kristen og i det kristne fællesskab.

Liv i troen

I modul 3 handler “Liv i troen” om nadveren. Vi vil gå i dybden med, hvad Bibelen siger om nadveren, undersøge, hvordan der læres om dette i den lutherske kirke og give god mulighed for at drøfte andre kirkers og vores egne syn på nadveren.

Den kreative sans

I dette fag træner vi den kreative sans. Her er fokus på langsomhed, fordybelse, refleksion og kommunikation. Under temaet ”vandring”, vil vi arbejde kreativt med identitet, selvforståelse, værdier, tro, forbilleder, omveje, livskampe osv.

Højskoleaftner

Hver onsdag aften er der højskoleaften. Her er der fokus på fællesskab, samtale, spørgsmål og debat. Nogle gange får vi besøg af mennesker med en tankevækkende livshistorie eller en brændende hjertesag.

Valgfag i modul 3

Go Creative

I Go Creative er leg, forsøg, sjov, alvor og nysgerrighed kodeord. At arbejde kreativt kan være et møde med sig selv og med Gud. Vi har fokus på det kreative univers som et sprog, hvor man kan arbejde på en anden måde med det, der rører en, end når der sættes ord på. Vi bruger tid på at “læse” hinandens udtryk. Der vil blive arbejdet med ideudvikling, kreativ tænkning, personligt udtryk, materialekendskab, teknikker, øvelser m.m. Værkstederne er også til rådighed i fritiden. Velkommen til en verden, med masser af muligheder, et sted hvor tingene gerne må stikke lidt af og hvor der er plads til at prøve ting af med både store og små armbevægelser.

Sammenspil og lovsang

I dette valgfag vil vi spille en masse musik! Dette er det “store” sammenspilsfag hvor vi primært bruger tid på at dygtiggøre os ved at spille musik sammen. Det meste af undervisningen vil være praktisk orienteret, hvor du får lov at blive udfordret og får mulighed for at dygtiggøre dig med din sang og dit instrument i en rytmisk band-kontekst. Så hvis du ønsker at forbedre dig musikalsk og på dit instrument/sang, så er dette muligheden for at arbejde med netop det.

Bæredygtighed og grøn teologi

Klimakrisen har fået bæredygtighed på alles læber. Som kristne har vi den stærkest tænkelige motivation for at engagere os i kampen for at passe på vores klode. Vi er nemlig overbevist om, at det er en bundet opgave, vi har fået af Skaberen. I Guds historie, som den udfolder sig i Bibelen møder vi et udfordrende og inspirerende syn på naturen og vores rolle i naturen som mennesker, skabt i Guds billede. I faget får du spændende oplæg ud fra f.eks. Esajas’ bog, Guds dom over menneskers mishandling af naturen i Habakkuks bog, naturens lovprisning af Gud i Salmernes bog og det ultimative håb om en ny jord i Johannes’ Åbenbaring. Bibel- og bæredygtighedsundervisningen kombineres med vandreture, naturrefleksioner, meditationer og muligheder for at være aktiv og bruge kroppen. Vi efterstræber at forlade klasselokalet og tage afsted ud i naturen hver formiddag, vi er sammen.

Trosforsvar

Hvordan møder vi mennesker, som stiller sig kritisk over for troen? Findes der relevante svar på de kritiske spørgsmål? Faget sigter mod at give nogle gode redskaber til at møde venner der ikke deler den kristne tro med frimodighed. Det er ikke et fag, hvor vi vil fastlægge præcise svar på specifikke spørgsmål, men vi vil i stedet bruge lang tid på diskussion og debat, for i fællesskab at rammesætte, hvilke veje man kunne gå.

Boldbasis

Boldspil er meget andet end fodbold og håndbold. I valgfaget boldbasis vil vi få en introduktion til kendte og mindre kendte hold-boldspil. Undervisningen vil blandt andet bestå af et kortere forløb i det kendte boldspil volley, hvor vi vil øve nogle af spillets mest grundlæggende elementer. Derudover vil vi stifte bekendtskab med mindre kendte boldspil som fx Flagfootball, Kinball eller Street Håndbold og så vil vi opfinde vores helt egne boldspil og prøve dem af på hinanden.

MTB

Vi vil i dette forløb tage et grundkursus i MTB, hvilket svarer til et kørekort i bil. Beviset ligger sig op af DGIs undervisning, og det vil være muligt at fortsætte i deres uddannelsesregi bagefter. Undervisningen vil foregå på ”single tracks” i skovene ved Vejle, Fredericia og Kolding. Der kræves ingen forudsætninger, kurset er for alle uanset niveau. Udgangspunktet er at få cyklet en masse! Hvis du har lyst at opleve Guds smukke natur og kroppens grænser på en MTB, så er det lige et forløb for dig!

Sangskrivning/komposition

Dette fag er for dig som ønsker at få redskaber til at skrive sange. Vi vil arbejde med konkrete metoder og tilgange til sangskrivning som kan igangsætte dig og give dig værktøjer til at fortsætte sangskrivningen selv. Vi vil bl.a. arbejde med forskellige tilgange til tekstskrivning, gængse formled, relevant musikteori og konkrete metoder til at styre sig selv igennem den kreative proces. Meget af undervisningen vil være bygget op af mindre øvelser, hvor I selvstændig eller i hold skal løse bestemte opgaver. Der vil være god tid til at skrive sange og komponere selv eller i hold, og faget vil til sidst ende ud i, at du arbejder med din helt egen sang(e) eller komposition(er).

Kor

Fire formiddage med skøn korsang og mulighed for at forberede vellydende bidrag til elevshowet og måske gallafesten.

Grav dybere

I dette valgfag får du mulighed for at fordybe dig i et emne eller en problemstilling, som du er optaget af. Det kan være et emne i Bibelen, som har interesseret, undret eller udfordret dig. Du kan vælge en bibeltekst eller et tema, hvor flere bibeltekster kan inddrages, eller du kan arbejde med et bibelsk tema ud fra anden litteratur. Målet er, at du fordyber dig i Bibelen og tilegner dig større viden om emnet. Undervejs vil du få hjælp, vejledning og sparring. Du vælger selv, hvilket produkt dit projekt munder ud i, og om du ønsker at dele det med de andre på holdet.

Kreaprojekt

Her er der mulighed for selvstændigt at arbejde med et kreativt projekt, som er helt selvvalgt. Faget er for dig, der kan lide fordybelse, har ideer til kreative projekter og kan arbejde selvstændigt.

Sjælesorg

Sjælesorg handler om at være til stede i en andens liv som menneske og kristen. Både som medmenneske og som medkristen. Hvis det skal lykkes, må man samtidig kende sig selv, sine egne begrænsninger og sine styrker. I faget vil du få en introduktion til sjælesorg som disciplin, og vi vil også gennem forskellige øvelser øve os i at være til stede i andres liv med empati og med det håb, vi har i troen på Jesus Kristus.

Kreamaraton

Det er 12 timer hen over natten, hvor vi giver den fuld gas med kreativiteten og skaberglæden. Det er sjovt, udfordrende og lærerigt. Hver time en ny opgave. På et tidspunkt går den kritiske sans i seng, og så bliver det rigtig sjovt. Her er muligheden for at afprøve en masse ting og tage en inspirationen med videre. Hygge, ideer, materialer, teknikker, snacks, pjat og alvor. Det er ikke en forudsætning, at du har fulgt andre fag i det kreative værksted.

Vandreretræte

Vi vil denne dag forsøge at danne modkultur til det, som nogen har kaldt en ”accelererende kultur”. Vi vil forsøge at komme ned i fart, vi vil forsøge at lade ord som langsomhed, nærvær, eftertænksomhed fylde. Vi vil se, hvad sådanne ord gør ved os. Vi vil vandre gennem den smukke natur ved Vejlefjord. Undervejs vil der være tid til små refleksioner og workshops. Dagen sluttes af med en delerunde, hvor hver deltager får lov at dele, hvad der har fyldt i løbet af dagen.

NB: Opdateret 13.8.2019 – ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.